KD vill frigöra mer medel till mindre kulturaktörer

Människan har kreativitet nerlagt i sig och har ett behov av att få uttrycka den.

i Norrköping vill vi att de stora kulturinstitutionerna, exempelvis symfoniorkestern, ökar sin självfinansiering så kan medel kan frigöras till de mindre kulturaktörerna och andra ideella krafter, skriver flera kristdemokrater.

i Norrköping vill vi att de stora kulturinstitutionerna, exempelvis symfoniorkestern, ökar sin självfinansiering så kan medel kan frigöras till de mindre kulturaktörerna och andra ideella krafter, skriver flera kristdemokrater.

Foto: Calle Slättengren/arkiv

Debatt2022-03-09 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att ha möjlighet att göra det är mycket viktigt eftersom det påverkar välbefinnandet och därmed folkhälsan. Ibland behöver man själv få uttrycka sig och ibland vill man få beskåda, lyssna och ta del av andras uttryck av kreativitet.

Kulturen som ett sammanhang för både social gemenskap och individuella uttryck är en viktig del för oss kristdemokrater för att stärka och värna samhällsbygget i Norrköping. Politik handlar alltid om att prioritera och för oss i kristdemokraterna är de mindre kulturaktörerna som Kulturskolan, Hallarna och studieförbunden samt andra ideella aktörer i större behov av kommunens ekonomiska stöd än de stora kulturinstitutionerna. 

Kulturlivet i Norrköpings kommun drivs och utvecklas framförallt genom alla de ideella aktörer som med gemensamt engagemang, kunskaper och egna krafter driver verksamheten framåt. Kommunen har en viktig funktion att ge stöd för att, i synnerhet de mindre aktörerna med begränsad ekonomisk kapacitet men med stor betydelse för medborgarna, ska ha möjlighet att bedriva sin verksamhet. Kristdemokraterna i Norrköping värnar kulturlivets självständighet och innovativa förmåga till att på egen hand utvecklas. Människor är olika och vad som tillfredsställer den kreativa delen i var och en skiljer sig åt. Det som för någon är fantastiskt vackert kan för andra vara intetsägande eller rent av fult. Kultur kan vara både provocerande och bekräftande, och så ska det vara. Båda perspektiven har sin plats.

Liksom kulturen är viktig för ideell sektor och för civilsamhället är kulturen även också viktig för näringslivssektor. Dels för att kulturen i sig ger arbetstillfällen och dels för att branscher såsom hotell- och restaurangverksamhet gynnas av ett rikt kulturliv. Allt tillsammans ger en levande attraktiv stad och kommun.

Även filmbranschen ger många arbetstillfällen i Norrköping. Norrköpings filmfond har bidragit till att sätta vår kommun på filmskaparkartan i Sverige. Genom filminspelningar i Norrköping berikas övriga näringslivet långt utöver branschen i sig. Men kultur är också historia. Det var därför naturligt att vi kristdemokrater kämpade för att bevara kommunens fantastiska Skolmuseum så att kommande generationer kan se och lära av sina föregångare. 

Politik handlar om att prioritera. För oss kristdemokrater vill vi prioritera den medborgarnära kulturen som ger Norrköpings kommuninvånare mervärde. Så för att möjliggöra för fler invånare att både få delta i och njuta av ännu mer kultur i Norrköping vill vi att de stora kulturinstitutionerna, exempelvis symfoniorkestern, ökar sin självfinansiering så kan medel kan frigöras till de mindre kulturaktörerna och andra ideella krafter.