KD: Särreglera hedersbrott i brottsbalken

Under pandemin har det skett ett nytt rekord i antalet barn och ungdomar som kontaktat Rädda barnen. Rekordet gäller den kontakt som sker vid hedersrelaterat våld och förtryck.

Kristdemokraterna vill särreglera hedersbrott i brottsbalken och tillföra ekonomiska medel för att införa en specialenhet mot tvångsäktenskap hos polisen, skriver Jonathan Stillman (KD) och Bo Wass (KD)

Kristdemokraterna vill särreglera hedersbrott i brottsbalken och tillföra ekonomiska medel för att införa en specialenhet mot tvångsäktenskap hos polisen, skriver Jonathan Stillman (KD) och Bo Wass (KD)

Foto: Privat

Debatt2021-10-12 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Val 2022

Hedersrelaterat våld kan definieras som tanken att familjens heder är synonymt med hur familjemedlemmar agerar inför övriga samhället. Detta gäller i de flesta fall flickor och kvinnor men även pojkar och män måste ofta upprätthålla familjens heder genom att agera korrekt enligt strikta normer.

En förlorad heder kan, i miljöer där hedersförtryck råder, leda till allvarliga konsekvenser både ekonomiskt och socialt. Rädslan att förlora hedern eller uppfattningen att en risk föreligger att förlora den kan leda till allvarliga brott. Hedersrelaterat våld har olika nivåer. Som regel från begränsningar i vardagslivet till fysiska bestraffningar och i värsta fall mord.

Det finns flera olika saker en person kan göra som ofta anses riskera att familjens heder är i fara. De vanligaste av dessa är att ha en partner före äktenskap eller otrohet. En kvinna eller flicka kan även vid våldtäkt anses ha vanärat familjens heder. Männen i familjen kontrollerar strikt de kvinnliga familjemedlemmarnas sexualitet. Även genom kontroll av klädseln och umgänge.

Hedersrelaterat våld kan delas in i psykiskt, fysiskt, socialt, sexuellt och materiellt våld. Våldet utmärker sig vid hedersrelatering när det gäller de fruktansvärda brotten mot barn som könsstympning, barnäktenskap och tvångsgifte. Ofta kidnappas även barnen och förs ut ur landet i syfte att bli könsstympade eller bortgifta. I vissa länder är det vanligt att barn så små som 9 år blir bortgifta med vuxna män.

En annan grupp är HBTQ-personer som är oerhört utsatta för hedersförtryck och hedersvåld eftersom det anses skamligt att inte passa in i traditionella könsroller.

Även funktionshindrade personer utgör en speciellt utsatt grupp. Funktionshindrade familjemedlemmar anses ofta vara en skam i familjen och blir därför utsatta.

Kristdemokraterna anser att hedersrelaterat våld där flickor, kvinnor, pojkar eller män som inte underkastar sig radikala normer och straffas för det, är en av de mest extrema formerna av förtryck. Kristdemokraterna vill därför särreglera hedersbrott i brottsbalken och tillföra ekonomiska medel för att införa en specialenhet mot tvångsäktenskap hos polisen. Det behövs också mer resurser till utbildning kring hedersförtryck och hedersrelaterat våld bland anställda inom stat, kommun och landsting. Fler skyddade boenden måste etableras för att kunna hjälpa det ökade antalet utsatta människor. 

Trenden med ökat hedersvåld och hedersförtryck måste brytas.