KD: Särreglera hedersbrott i brottsbalken

Under pandemin har det skett ett nytt rekord i antalet barn och ungdomar som kontaktat Rädda barnen. Rekordet gäller den kontakt som sker vid hedersrelaterat våld och förtryck.

Debatt 12 oktober 2021 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Val 2022

Hedersrelaterat våld kan definieras som tanken att familjens heder är synonymt med hur familjemedlemmar agerar inför övriga samhället. Detta gäller i de flesta fall flickor och kvinnor men även pojkar och män måste ofta upprätthålla familjens heder genom att agera korrekt enligt strikta normer.

 

En förlorad heder kan, i miljöer där hedersförtryck råder, leda till allvarliga konsekvenser både ekonomiskt och socialt. Rädslan att förlora hedern eller uppfattningen att en risk föreligger att förlora den kan leda till allvarliga brott. Hedersrelaterat våld har olika nivåer. Som regel från begränsningar i vardagslivet till fysiska bestraffningar och i värsta fall mord.

Det finns flera olika saker en person kan göra som ofta anses riskera att familjens heder är i fara. De vanligaste av dessa är att ha en partner före äktenskap eller otrohet. En kvinna eller flicka kan även vid våldtäkt anses ha vanärat familjens heder. Männen i familjen kontrollerar strikt de kvinnliga familjemedlemmarnas sexualitet. Även genom kontroll av klädseln och umgänge.

 

Hedersrelaterat våld kan delas in i psykiskt, fysiskt, socialt, sexuellt och materiellt våld. Våldet utmärker sig vid hedersrelatering när det gäller de fruktansvärda brotten mot barn som könsstympning, barnäktenskap och tvångsgifte. Ofta kidnappas även barnen och förs ut ur landet i syfte att bli könsstympade eller bortgifta. I vissa länder är det vanligt att barn så små som 9 år blir bortgifta med vuxna män.

En annan grupp är HBTQ-personer som är oerhört utsatta för hedersförtryck och hedersvåld eftersom det anses skamligt att inte passa in i traditionella könsroller.

Även funktionshindrade personer utgör en speciellt utsatt grupp. Funktionshindrade familjemedlemmar anses ofta vara en skam i familjen och blir därför utsatta.

 

Kristdemokraterna anser att hedersrelaterat våld där flickor, kvinnor, pojkar eller män som inte underkastar sig radikala normer och straffas för det, är en av de mest extrema formerna av förtryck. Kristdemokraterna vill därför särreglera hedersbrott i brottsbalken och tillföra ekonomiska medel för att införa en specialenhet mot tvångsäktenskap hos polisen. Det behövs också mer resurser till utbildning kring hedersförtryck och hedersrelaterat våld bland anställda inom stat, kommun och landsting. Fler skyddade boenden måste etableras för att kunna hjälpa det ökade antalet utsatta människor. 

 

Trenden med ökat hedersvåld och hedersförtryck måste brytas.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Val 2022

Så tycker riksdagspartierna om energipolitiken: Alla vill ha fossilfri el – men lösningarna varierar

Så tycker riksdagspartierna om energipolitiken: Alla vill ha fossilfri el – men lösningarna varierar

Debatt: Lyssna på de anställda i Finspångs kommun

Lyssna på de anställda i Finspångs kommun

Debatt: Liberalerna backar inte in i framtiden - vi flyger in i den

Liberalerna backar inte in i framtiden - vi flyger in i den

Debatt: SD: Sänk arbetsgivaravgifterna för företagare på landet

SD: Sänk arbetsgivaravgifterna för företagare på landet

Debatt: Ge Hyresbostäder uppdraget att bygga i hela kommunen

Ge Hyresbostäder uppdraget att bygga i hela kommunen
Visa fler
Läs mer!

Debatt: Våga fråga barnen om mamma och pappa bråkar

Våga fråga barnen om mamma och pappa bråkar

Briljant slagsmål på slottet – Ola Rapace kämpar på Löfstad

Briljant slagsmål på slottet – Ola Rapace kämpar på Löfstad

Häng med till kaos-korsningen – där folk bryter mot regler mitt framför polisen: "Då ska man inte ha körkort"

Häng med till kaos-korsningen – där folk bryter mot regler mitt framför polisen: "Då ska man inte ha körkort"

Debatt: Moderaterna: Lokal trygghet skapar vi tillsammans

Moderaterna: Lokal trygghet skapar vi tillsammans

Debatt: Barnens rätt i vårdnadsmål måste stärkas

Barnens rätt i vårdnadsmål måste stärkas
Visa fler