Kärnkraften behövs för att säkra omställningen

Sveriges kunskaper kring el och energi är utomordentliga.

Debatt 18 januari 2023 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Genom åren och med start redan 1963, då kärnkraftverket Ågestaverken togs i bruk, har vi successivt förbättrat, förädlat och fört kunskaper vidare, vilket har gjort det möjligt att utveckla och bygga Oskarshamn, Ringhals, Barsebäck och Forsmarks kärnkraftverk.

 

Allt såg ut att gå enligt planerna, fler kärnkraftverk planerades att bygga, allt för att inte få ett glapp i energiförsörjningen. Men sedan dess har mycket hänt.

Oljekrisen kom, därefter kärnkraftsomröstningen och nu senast med den förra regeringens politiska beslut - Socialdemokraterna och Miljöpartiet var drivande i nedläggningsbesluten - som dessvärre resulterade i nedläggningen av fyra fungerande kärnkraftsreaktorer.
Detta har gjort att kostanaden för el är mycket volatil och helt beroende av väderförhållanden. Så kan vi inte ha det - att vädret, sol och vind, styr priset på elen.

 

Att straffbeskatta planerbar fossilfri kärnkraft, som ett motiv för att stänga ned desamma, och sedan hävda att det inte är lönsamt med kärnkraft; det är vilseledande och bedrägligt. Dessutom att i samma veva subventionera vindkraft.

 

Vår nya moderatledda regering har i dagarna presenterat ett förslag som ska möjliggöra, att nya kärnkraftsreaktorer byggs. Om riksdagen godtar förslaget kommer det även att medföra, att den begränsning som finns i miljöbalken, om att Sverige endast kan ha högst tio reaktorer i drift, tas bort. Det kommer också, att innebära att det inte ska vara något hinder att bygga fler reaktorer på fler ställen i Sverige.

 

För detta åtagande behövs kunskap. Sverige har den kunskapen, vilken har utvecklats från tidigt 60-tal och vidare till de kärnkraftverk som vi har byggt.

Med ett beslut om att bygga ut kärnkraften i Sverige så minskar risken betydligt, att denna kunskap försvinner utomlands. Varje land som arbetar med avancerad teknik, måste se till att den kompetens som behövs finns inom landet; lämpligtvis i Finspång.

 

Vi känner oss hoppfulla, att energifrågan kan lösas inom en rimlig tid. Kärnkraft som kombineras med andra energikällor är vägen framåt, men i ett längre perspektiv kommer även fler tekniker att utvecklas. Det är inte så att det ena energislaget ska slå ut det andra. Vi behöver en gedigen mix för att klara den ökande efterfrågan på billig och fossilfri el.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa