Vi bygger Norrköping tillsammans med näringslivet

Jag är medveten om att det kommer krävas mycket av oss alla för att hålla budget men låt mig vända på resonemanget; Vi har totalt 10,3 miljarder som vi fördelar till kommunens verksamheter, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).
Jag är medveten om att det kommer krävas mycket av oss alla för att hålla budget men låt mig vända på resonemanget; Vi har totalt 10,3 miljarder som vi fördelar till kommunens verksamheter, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).

Vi har nu klivit in i 2024 och ett nytt år ligger framför oss. Norrköpings kommun har många utmaningar och jag har valt att kalla det för ett stålbad, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).

Debatt 14 januari 2024 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi behöver ta oss igenom ett år som innebär många förändringar men allt syftar till att vi ska stå ännu bättre rustade inför framtiden. Vi är många som kommer behöva arbeta hårt varje dag. 

Vi har fått förtroendet att förvalta Norrköpingsbornas skattemedel och det är ett förtroende som förpliktigar. 

Alla nämnder har ett effektiviseringskrav på 1,35 procent och hittills är det främst det som lyfts fram i den offentliga debatten. Jag är medveten om att det kommer krävas mycket av oss alla för att hålla budget men låt mig vända på resonemanget; Vi har totalt 10,3 miljarder som vi fördelar till kommunens verksamheter. 

Vårt uppdrag är att använda dessa skattemedel så effektivt som möjligt för att vi ska nå de mål vi har satt upp. 

Många av oss var ganska unga när 90-talskrisen slog till och kommuner såg att kostnaderna ökade mer än intäkterna. Jag tror att vi helt enkelt är vana vid att alltid kunna fråga efter mer pengar när vi vill göra nya saker. 

Det förhållningssättet är inte längre gångbart utan vi måste arbeta på ett sätt där vi i stället frigör resurser för att kunna ställa om till nya behov. Det gör vi genom att sluta göra vissa saker men framför allt genom att vi hela tiden söker efter nya sätt att utföra de uppdrag som kommuninvånarna ska kunna förvänta sig.

Ibland hör jag att det finns en frustration över att vi genomför omfattande effektiviseringsreformer nu när det äntligen finns ett borgerligt styre. Jag förstår och delar frustrationen men det finns två sätt att tänka pragmatiskt kring detta. För det första så kan vi fråga oss vad alternativet är? 

Vi bildade en ny kommunledningen ungefär samtidigt som inflationen tog fart och en allt oroligare omvärld drabbade oss i form av högre räntor och andra kostnadsökningar. De ekonomiska prognoserna är tydliga – kommunens kostnader ökar betydligt snabbare än vad intäkterna stiger. Det är en situation som måste hanteras. 

För det andra genomför vi nu reformer som kanske sker i en högre takt utifrån en ekonomisk verklighet men som faktiskt syftar till att använda skattekronan mer effektivt. Det är en tydlig borgerlig inriktning – vi värnar skattekronan och prioriterar det kommunala välfärdsuppdraget.

Inför valet 2022 pratade jag mycket om att vi måste värna det lokala näringslivet för att säkra framtidens skatteintäkter till välfärden. Alla förtroendevalda, oavsett parti, måste hjälpas åt att lyfta fram vikten av att vara en attraktiv kommun för företag. Fokus på bättre service till företag är prioriterat men lika viktigt är att vi arbetar för att avveckla kommunal konkurrens och vara mer inbjudande till företag som vill utföra tjänster åt kommunen. 

Under 2024 kommer vi upphandla platser inom äldreboende för att öppna upp för privata utförare och industriprogrammet ska vi utveckla tillsammans med branschföreträdare. Det är några exempel där vi genom konkreta handlingar visar att vi bygger Norrköping tillsammans. 

Avslutningsvis vill jag påminna om att det är ingen annan än vi själva som bestämmer hur våra gemensamma skattemedel ska användas. Jag menar inte att vi ska ha kommunala folkomröstningar om varje skattekrona utan att vi som förtroendevalda företräder alla medborgare och att vi genom kloka beslut måste säkerställa att vi har tillgång till väl fungerande kommunal välfärd även i tuffa ekonomiska tider. 

Det blir hårt arbete de kommande åren men det är inget som skrämmer mig eller mina samarbetspartners – tvärtom sporrar det oss att nå uppsatta mål trots tuffa utmaningar på vägen. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa