Fakta är att inga prövningar som pågår är stoppade

Om du bara läser Norrköpings Tidningar som lokalmedia så har jag respekt för att du kan vara orolig över hur säkerhetsarbetet hanteras.

Debatt 16 januari 2023 20:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag beklagar att vi (framförallt jag) inte varit bättre på att kommunicera runt de förändringar kommunen behöver göra. Jag vill därför ta tillfället att synliggöra några saker utifrån ett faktabaserat perspektiv:

1/ Är säkerhetsprövningarna stoppade?

Nej, det som i media har återgetts som att jag "stoppade" prövningarna handlar om att jag (när jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande) liksom flera andra förtroendevalda ställde ett antal frågor till ansvariga tjänstemän. Frågornas utgångspunkt var att säkerställa hur dåvarande organisation svarade mot lagar och regler. Det här skiljer sig ju inte hur vi gör i andra ärenden. Det kan innebära att arbetet måste stanna upp medan en utredning tar vid. Men jag gissar ändå att ni som är väljare vill ha en politisk organisation som ställer frågor? Motsatsen till det skulle ju vara att samhället kan rationalisera bort politiken. Och hur går det i takt med att organisationen ska vara politisk styrd? 

För den medborgare som vill säkerställa att det jag skriver stämmer finns frågorna väl dokumenterade i mail och jag har inga problem med att offentliggöra dessa. Fakta är alltså att inga prövningar som pågår är stoppade och nya görs kontinuerligt i organisationen.

 

2/ Vad är definitionen av säkerhetsklassad information och varför ska inte hela kommunstyrelsen ha del av sådan?

I de nyhetsartiklar som skrivits är det lätt att tro att kommunstyrelsen ägnar sig åt mycket hemlig verksamhet. Realiteten är något annat. Alla ärenden styrelsen hanterar är offentliga och du kan läsa dem på kommunens hemsida. Det är det som är offentlighetsprincipen och den säkerställer att du kan följa dina skattepengar. Hela kommunstyrelsen har inte någon gång under de tio år jag varit invald hanterat material som faller under definitionen för säkerhetsklassningen. Alltså material som har koppling till rikets säkerhet. Jag tror att detta har varit ett medvetet val från tidigare ordföranden (två olika) samt tidigare kommundirektörer (tre olika) att minska antalet ytor som kan sprida informationen. Och jag har inte för avsikt att göra annorlunda. Däremot skapar vi nu en formaliserad och beslutad organisation där både det största oppositionspartiet och majoriteten kan agera snabbt och gemensamt.

 

3/Ska inte kommunen följa länsstyrelsens rekommendationer?

Både ja och nej; Ja, för att vi är helt ense med länsstyrelsen om vilka (oavsett om det gäller förtroendevalda eller anställda) som ska prövas. Och nej, vi prövar inte hela kommunstyrelsen för vi anser inte att närmare 30 personer ska hantera information som rör rikets säkerhet. Med detta sagt; länsstyrelsen och staten ger ofta kommuner rekommendationer. Och kommunerna förhåller sig gentemot rekommendationer på det sätt de anser vara rimligt relativt den egna organisationens behov och förutsättningar samt i relation till gällande lagstiftning.

 

Avslutningsvis; det har förekommit påtryckningar att jag ska uttala mig i ärenden som inte faller under offentlighetsprincipen. Jag är medveten om att mina uteblivna svar kan tolkas som att jag inte har koll. Då får det vara så. Och det står givetvis var och en fritt att konspirera. Oavsett - enskilda personalärenden, enskilda samtal med förtroendevalda, som jag deltar i och sådant som direkt har med rikets säkerhet att göra stannar i slutna kretsar så länge jag är kommunstyrelsens ordförande. Hur andra ledare väljer att göra får stå för dem.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa