Jämställda styrelser – en affärskritisk fråga

Fler bolag i Östergötland borde arbeta mer strukturerat med styrelserekrytering.

Vår årliga undersökning som innefattar 189 av de största aktiebolagen i Östergötland visar att blott 24 procent av ledamöterna i de bolagsstyrelserna är kvinnor. Utvecklingen går framåt, men inte tillräckligt snabbt, skriver Simon Helmér och Jonna Hedlund, Östsvenska Handelskammaren.

Vår årliga undersökning som innefattar 189 av de största aktiebolagen i Östergötland visar att blott 24 procent av ledamöterna i de bolagsstyrelserna är kvinnor. Utvecklingen går framåt, men inte tillräckligt snabbt, skriver Simon Helmér och Jonna Hedlund, Östsvenska Handelskammaren.

Foto: Östsvenska Handelskammaren

Debatt2023-08-26 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 26 augusti infaller jämställdhetsdagen. Något undanskymd i skuggan av andra temadagar, inte minst Internationella kvinnodagen den 8 mars. Ingen skugga över den, men nog kan det krävas fler dagar för att uppmärksamma vikten av ett jämställt samhälle och näringsliv. Visst har vi i Sverige nått framsteg på många sätt. Samtidigt konstaterar vi att vi på vissa områden har långt kvar – makt och inflytande i företagsvärlden och styrelserummen, till exempel.

Vår årliga undersökning som innefattar 189 av de största aktiebolagen i Östergötland visar att blott 24 procent av ledamöterna i de bolagsstyrelserna är kvinnor. Utvecklingen går framåt, men inte tillräckligt snabbt. Det finns flera tänkbara orsaker till snedfördelningen, såsom att många bolag inte har ett aktivt styrelsearbete och/eller bara rekryterar ledamöter via sitt närmaste nätverk. 

Att det inte finns kompetenta kvinnor som vill och kan ta plats i styrelserummen, är däremot inte längre en giltig ursäkt. På 100-listan står 150 kvinnor till förfogande för uppdrag i Östergötland, samtliga utbildade inom styrelsearbete och med viktiga kompetenser och egenskaper som en ledamot bör besitta. För regionens styrelser och valberedningar är den en mäktig resursbank, som nu sprider sig över landet. Idag synliggör dessa listor omkring 700 styrelsekompetenta kvinnor i södra Sverige. 

Hösten närmar sig med stormsteg och snart är det dags att börja fundera kring styrelsebemanning inför nästa års bolagsstämmor. Valberedningens uppgift är att föreslå styrelsens sammansättning. En professionell ledamotsrekrytering lägger grunden för ett lyckat styrelsearbete och i förlängningen en mer framgångsrik utveckling för bolaget. 

Således borde fler bolag ha en struktur för att söka rätt kompetens till styrelserna – en väg kan vara att utse en valberedning eller motsvarande. På så vis ökar möjligheterna för rekrytering av ledamöter utanför det närmaste nätverket. Vår undersökning som gjorts via enkät i Östergötland, Sörmland och Gotland visar dock att endast 20 procent av regionens bolag utser en valberedning. 70 procent rekryterar styrelseledamöter från det egna nätverket och nära hälften (45 procent) av bolagen har inte externa styrelseledamöter alls. 

Men potential finns. Majoriteten (60 procent) av regionens bolag anser att det är viktigt med en jämställd styrelse. Varför det? Jo, ökad jämställdhet leder till ett mer attraktivt och välmående regionalt näringsliv med förbättrade möjligheter till tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Jämställda bolagsstyrelser är en affärskritisk fråga som bör få mer uppmärksamhet en dag som denna – och alla andra dagar.