Stärkt licensjakt på varg är ett direkt utrotningshot

Människor har inte monopol över landskapet - vi måste kunna dela med vargar och andra rovdjur. Miljöpartiet vill ha en långsiktigt livskraftig vargstam, där människa och övriga arter samexisterar, skriver miljöpartisterna Hedda Ottesen, Oliwer Schultz och Rebecka Le Moine.

Självklart måste vi skydda får, hundar och människor, och vi kan göra det utan att utrota vargstammen, skriver miljöpartisterna Hedda Ottesen, Oliwer Schultz och Rebecka Le Moine.

Självklart måste vi skydda får, hundar och människor, och vi kan göra det utan att utrota vargstammen, skriver miljöpartisterna Hedda Ottesen, Oliwer Schultz och Rebecka Le Moine.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SVD/TT

Debatt2024-06-26 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Ska varg finnas i Sverige så krävs det regelbunden licensjakt" NT 13/6

Innan vi går in på problem och lösningar kring vargar behöver vi påminna oss om att vi delar planeten med en mängd andra arter. Vi har ingen rätt att utrota medarter bara för att de skulle vara en olägenhet. För att kunna återställa naturen och vända trenden i artkrisen måste vi skapa hälsosammare ekosystem, där topprovdjur en viktig del. Människor har inte monopol över landskapet - vi måste kunna dela med vargar och andra rovdjur. Miljöpartiet vill ha en långsiktigt livskraftig vargstam, där människa och övriga arter samexisterar. 

I debattartikeln av Jägareförbundet dras slutsatsen att det behövs licensjakt på varg för att selektera fram naturlig skygghet hos vargen för att skydda människor och får. Detta är inte bara en felaktig slutsats, utan även ett resonemang som brister i flera aspekter. 

Vargstammen minskade från 450 individer förra året till endast 375 i år, en minskning på 17 procent. Arten riskerar total kollaps på grund av inavel och utmaningar för ungvargar att bilda nya familjer och revir. I ett sådant läge är det ett rent utrotningshot att stärka licensjakt. Licensjakten i Sverige bryter redan mot EU:s art och habitatdirektiv, med ärenden hos EU-domstolen som kritiserar Sveriges agerande mot bland annat varg. Nu föreslår Jägareförbundet att regelbundet bryta mot EU:s lagar. 

Självklart måste vi skydda får, hundar och människor, och vi kan göra det utan att utrota vargstammen. Vi måste satsa på det som faktiskt fungerar, vilket är förebyggande åtgärder i form av rovdjursavvisande stängsel (RAS), undvika att ha lösdrivsjakt i vargrevir, och skyddsjakt i undantagsfall.

RAS är mycket effektivt för att begränsa tamdjursangrepp - i de fall RAS är upprättat fullständigt kring tamdjur förekommer i princip aldrig angrepp. Vi behöver satsa på bättre stöttning för att sätta upp RAS och bättre ersättning om tamdjur påverkats av angrepp - frågor vi i Miljöpartiet redan driver. När det kommer till risken för vargangrepp på hund, kan detta förebyggas genom att hålla hunden kopplad. Gällande vargangrepp på människor var senaste gången en människa dog av en varg levandes utanför fångenskap (dock uppväxt i fångenskap) i Sverige tidigt 1800-tal, vilket visar på att risken är försumbar.

Vargar är naturligt mycket skygga, och i undantagsfallen där en oerfaren varg skulle bete sig oskyggt är licensjakt fel väg att gå. Delvis med tanke på ovanstående, men också då licensjakt sällan skjuter vargen som rivit får. Vargar som dör i licensjakten för inga lärdomar vidare till andra vargar, och en varg som skadat tamdjur lär sig inte genom att en annan varg i flocken blir skjuten. Skyddsjakt är ett mer effektivt medel, men bör endast användas om individer uppträder ovanligt oskyggt mot människor. Något som sällan kommer behövas då ett fåtal vargar står för de flesta angrepp. 

Slutligen, Jägareförbundet är inte språkrör för landsbygden. En europeisk opinionsundersökning 2023 visade att invånare på landsbygden stöttar vargen: 68% vill ha strikt skydd, och 72 procent tycker att rovdjur har rätt att samexistera med oss. Hela 65 procent av landsbygdsbefolkningen anser att dödandet av en problematisk individ bör ske bara när det är bevisat att förebyggande åtgärder gjorts. Undersökningen inkluderar fårbönder, jägare och alla människor som lever i landsbygden. I Sverige är 69 procent av svenskarna positivt inställda till varg, enligt en rapport av SLU 2021.