Sophia Jarl: Jag tror på transparens och öppenhet

Tidigare socialdemokratiska ledningar tycks ha fokuserat mycket på att just behålla makten – det vill säga i första hand inte förändra sådant som påverkar deras väljare. Jag tänker inte leda Norrköping så, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).
Tidigare socialdemokratiska ledningar tycks ha fokuserat mycket på att just behålla makten – det vill säga i första hand inte förändra sådant som påverkar deras väljare. Jag tänker inte leda Norrköping så, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).

Jag kommer fullfölja det som är nödvändigt för Norrköpings skattebetalare. Vi har för höga kostnader i förhållande till intäkter och då måste åtgärder vidtas, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) i en debattartikel om det väntade stålbadet.

Debatt 30 oktober 2023 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har tidigare kallat åren framåt för stålbad. Ett stålbad i betydelsen som något vi måste gå igenom för att kommunens verksamheter ska stå starkare inför framtiden. 

Norrköpings skattebetalare har under många år fått betala för tomma skolplatser. Uteblivna politiska beslut att förtäta skolorganisationen har gjort att lokalkostnaderna ökat när elevunderlaget minskat. Andra politiska beslut har skapat strukturella problem i kommunens egna regi inom hemtjänst. 

Dessutom har tidigare S-ledningar antingen inte riktigt sett kopplingen mellan investeringsbeslut och att ta ansvar för de driftskostnader som så småningom uppstår i den kommunala driftsbudgeten. Eller så har de helt enkelt negligerat den. Oavsett så har detta blivit ekonomisk betungande. 

I goda tider har dessa och andra problem inte riktigt synts i de ekonomiska redovisningarna för att andra delar av ekonomin har kunnat kompensera för förd politik. När vi nu befinner oss i ett helt annat ekonomiskt läge, på grund av inflation, höga räntor och att våra driftskostnader ökar som en följd av olika investeringar, blir det uppenbart att vi behöver genomföra olika reformer. De närmaste åren kommer innebära förändringar som kommer att beröra många Norrköpingsbor. 

undefined
Tidigare socialdemokratiska ledningar tycks ha fokuserat mycket på att just behålla makten – det vill säga i första hand inte förändra sådant som påverkar deras väljare. Jag tänker inte leda Norrköping så, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).

För 2024 behöver vi reducera och effektivisera skattekronan med 1,35 procent. All kommunal verksamhet berörs. De reformer som vår organisation ska genomgå kommer innebära att verksamheter förändras. Jag har förståelse och respekt för att olika förändringar skapar oro men vi försöker vara helt transparenta så att fler medborgare får nödvändig insyn hur man kan komma att beröras av dessa förändringar. Det kommer vara tufft för många men vi kan samtidigt inte, år efter år, bara blunda för att hantera grundproblemen.

Den politiska majoriteten är tydlig med en sak – det kommunala kärnuppdraget ska värnas. Det är viktigare än någonsin att det kommunala samhällskontraktet levererar. Vi har, trots allt, nästan elva miljarder att fördela av medborgarnas gemensamma skatteresurser. Det betyder inte allt till alla och exakt så som det alltid har varit. Det betyder att vi har resurser men att vi behöver tänka nytt och utmana gamla strukturer och beslut. 

Kanske kommer moderata väljare bli upprörda över vissa förändringar men jag kan inte bara vara kommunstyrelsens ordförande för de som röstade på ett specifikt parti. 

Tidigare socialdemokratiska ledningar tycks ha fokuserat mycket på att just behålla makten – det vill säga i första hand inte förändra sådant som påverkar deras väljare. Jag tänker inte leda Norrköping så. Under min ledning kommer vi göra det som är nödvändigt för att Norrköpings kommun ska vara rustade för framtiden – även om det innebär att någon annan tar över 2026. Jag tror på transparens och öppenhet även i svåra beslut och företräder det som majoriteten i fullmäktige anser bäst för hela Norrköping. 

Avslutningsvis – jag har givetvis tagit del av de som väljer att raljera över mitt resonemang kring stålbad. Vi har yttrandefrihet i Sverige så det är upp till var och en hur man vill agera på jämförelser. Jag kommer fullfölja det som är nödvändigt för Norrköpings skattebetalare. Vi har för höga kostnader i förhållande till intäkter och då måste åtgärder vidtas. Uteblivna reformer kommer göra läget värre för framtidens skattebetalare. Det är inte så jag leder utan jag och nuvarande majoritet tar ansvar även när läget kräver svåra beslut. Sedan får väljarna utvärdera mitt och majoritetens arbete vid valet 2026.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa