Inte självklart med rättvisa villkor inom hemtjänsten

Vi vill se en tydlig plan för att det ska vara attraktivt att arbeta inom hemtjänsten, skriver medlemmar i Centern på Vikbolandet. Kompetensförsörjning och satsningar på personal inom hemtjänst och framförallt utanför tätort, där det är än svårare att rekrytera, är av största vikt, skriver representanter för Centern på Vikbolandet.

Kompetensförsörjning och satsningar på personal inom hemtjänst och framförallt utanför tätort, där det är än svårare att rekrytera, är av största vikt, skriver representanter för Centern på Vikbolandet.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Debatt2021-05-18 19:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ska självklart ha en tillgänglig hemtjänst nära brukaren i alla delar av kommunen, även på Vikbolandet. Beslut har fattats om att organisera om hemtjänsten på Vikbolandet så att den utgår från Norrköping.  Många undrar varför detta beslut, som i första skedet inte tycks vara genomtänkt, har fattats? Beslutet uppges grundas i att Vikbolandets hemtjänst under en längre tid haft svårigheter att uppfylla den kvalitet som ska nås. Det går inte längre att stå upp för att en god vård och omsorg ges och att brukarna får det de kan förväntas och har rätt till.

Men vad händer härnäst? Ska vi nöja oss med detta? Självklart inte, nu behöver kraftfulla åtgärder vidtas där vi går till botten med hur vi ska återfå en välfungerande hemtjänst på Vikbolandet.  Centerpartiet kommer att verka för att det fortsatt finns en hemtjänstenhet som ska utgå från Östra Husby. 

En hemtjänst ska givetvis utgå från så nära brukarna som möjligt och där personalen bor. Vi värnar om jobben på landsbygden. Det finns pengar avsatta i budget för att iordningställa nya lokaler och det är av stor vikt att lokalerna dessutom håller måttet. 

Att ställa krav på att medarbetare har bra förutsättningar att äta sin lunch, gå på toaletten, kunna dokumentera på ett tillfredställande sätt med kontorsplats är inte att dra i överkant. Vi vill dessutom få till betydligt bättre förutsättningar och likvärdiga villkor både för kommunal och privata utförare att verka på landsbygden. Flera verksamheter att välja på för brukaren gör att hens egenmakt och valfrihet ökar. 

Målet är allt som oftast att kunna få bo kvar hemma i så lång utsträckning som det bara är möjligt. Vi blir äldre och äldre. Mer av sjukvårdsinsatser utförs idag i våra egna hem än för 15 år sedan. Det ställer krav på än högre kompetens. Kompetens som inte uppfinns av sig själv, vi vill se en tydlig plan för att det ska vara attraktivt att arbeta inom hemtjänst. 

Kompetensförsörjning och satsningar på personal inom hemtjänst och framförallt utanför tätort, där det är än svårare att rekrytera, är av största vikt. Vi vill kraftigt öka resursfördelningen till genomtänkt utbildning för personal. Vi behöver ett ledarskap som innebär att chefer inte ska ha för stora medarbetargrupper. 

När problem vuxit för stora under en för lång tid tror vi att det beror på att de inte uppmärksammats i tid. Det kan också bero på att problemen inte har mäktats med att hantera. Chefer inom vård och omsorg i hela landet har idag ett alldeles för tungt uppdrag. Rättvisa villkor i en kvinnodominerad bransch och resursfördelning är tyvärr inte självklara.