Inte oväntat att Sverigedemokraterna försvarar lagbrott

I en debattartikel tycker företrädare för Sverigedemokraterna i Norrköping att det är bra att kommunen bryter mot lagen.

Går man den väg som SD föreslår skulle man ju kunna utöka den hemliga kommunala spaningsverksamheten till snart sagt alla medborgare, skriver Nicklas Lundström (V). Till exempel på föräldrar som passar på att handla eller träna innan barnen hämtas på förskolan.

Går man den väg som SD föreslår skulle man ju kunna utöka den hemliga kommunala spaningsverksamheten till snart sagt alla medborgare, skriver Nicklas Lundström (V). Till exempel på föräldrar som passar på att handla eller träna innan barnen hämtas på förskolan.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2023-01-06 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Kommunen bör fortsätta kontrollen av bidragsfusket" NT 16/12
 

Det är helt enkelt svårt att tolka det på annat sätt när de skriver att ”Oavsett vad JO kommer fram till bör Norrköpings kommun i någon form kunna fortsätta och även utöka kontrollen.” Det kan tyckas märkligt när detta är ett parti som brukar göra ett stort nummer av att vara mot kriminalitet. 

Det hela handlar om att jag som gruppledare för vänstern i Norrköping tyckte att det var lite konstigt att kommunen utan att ens ha ett tydligt regelverk för saken smygfotograferat medborgare med försörjningsstöd, och alla i deras närhet, både i hemmet och på andra platser. 

Självklart anser jag att misstänkt fusk med skattepengar såklart ska bekämpas. Men det bör rimligen ske med lagliga och proportionella metoder. Här har kommunen enligt mig sannolikt brutit mot både GDPR, Europakonventionen och Regeringsformen. Hemlig spaning är något som polis och underrättelsetjänst bör syssla med eftersom de har kompetensen och mycket strikta regelverk att följa.┣ Det är inget som en kommun ska höfta fram utan tydliga politiska beslut, regelverk, eller arbetsordning. Därför är jag glad över att JO (Justitieombudsmannen) nu undersöker detta grundligt.

Går man den väg som SD föreslår skulle man ju kunna utöka den hemliga kommunala spaningsverksamheten till snart sagt alla medborgare. Finns det måhända någon som uträttat ärenden, tränat, eller handlat efter jobbet innan barnen hämtats på förskolan? Finns det medborgare som ibland själva kunnat utföra en del av det som hemtjänsten egentligen ska göra? På många områden skulle stora mängder bildmaterial kunna inhämtas via hemlig övervakning.

Man kan ju faktiskt fundera lite på vilket samhälle SD egentligen vill ha. Det är ju ingen hemlighet att många SD-politiker också öppet beundrat auktoritära stater med högerextremister vid makten såsom Ungern, Polen och till och med Ryssland. Sånt som lagar och rätten till privatliv tycks man däremot inte ge särskilt mycket för. Jag tycker inte att hemlig massövervakning av medborgare utan lagstöd hör hemma i ett öppet och demokratiskt samhälle. Det är snarare sådant som diktaturer som Kina, Iran och Saudiarabien sysslar med och det är verkligen inget Norrköping ska inspireras av. Jag får förlita mig på att M, KD och L som styr Norrköping tillsammans med SD bryr sig om rättsstatens principer och mänskliga rättigheter och faktiskt kommer att lyssna på Justitieombudsmannens slutsatser. 

Till sist kan jag inte annat än att tycka att Christopher Jarnvall bör vara oerhört försiktig när det gäller att uttala sig om säkerhets- och laglighetsfrågor. Det är trots allt en man som för egen personlig vinnings skull sålt ut sekretessbelagd svensk försvarsinformation till utländska intressen som i sin tur kan ha bidragit till stor skada för både den svenska försvarsförmågan och ekonomin.