Hög tid tala klarspråk om flygplatsen

Kungsängen är Sveriges äldsta (1934) trafikflygplats och från att ha varit en framstående flygplats med omfattande internationell reguljär flygtrafik, frakt och charter hur nu flygplatsen så gott som helt förlorat sin position.

Att fortsätta en verksamhet som idag kräver tillskott av offentliga medel med 25-30 miljoner kronor årligen är dock inte något annat än ett slag i ansiktet mot alla de medborgare med katastrofala privatekonomier som i skuggan av krig och lågkonjunktur kämpar varje dag för att få sina liv att gå ihop, skriver Bo Axestam. Arkivbild.

Att fortsätta en verksamhet som idag kräver tillskott av offentliga medel med 25-30 miljoner kronor årligen är dock inte något annat än ett slag i ansiktet mot alla de medborgare med katastrofala privatekonomier som i skuggan av krig och lågkonjunktur kämpar varje dag för att få sina liv att gå ihop, skriver Bo Axestam. Arkivbild.

Foto: Fredrik Rosander

Debatt2023-01-17 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är ingen slump att det blivit så. Flygplatsens bedrövliga situation är produkten av åratal med felaktiga beslut och bristande kompetens i ledningen.

Det började med att Norrköping förlorade striden mot Linköping gällande flygbolaget KLM:s Amsterdamlinje. Det har sedan fortsatt med frakten som avvecklades genom att fraktterminalen såldes och stängslades ut från flygplatsområdet. Den största hangaren såldes till en skylttillverkare, det vill säga en verksamhet som inte har någon anknytning till flyg. 

Den förlorade hangaren bidrog till att flygplatsen inte kunde ta emot någon av de räddningshelikoptrar som då var aktuella för utplacering i landet. Busslinjen ut till flygplatsen drogs in så den som vill resa kollektivt till stan får stå i en fyrvägskorsning flera hundra meter från terminalen utan vare sig väderskydd eller vägkantsanpassning. Bankomaten som tillhandahöll Eurovaluta drogs in för flera år sedan, samma dag som flyglinjen till München fördubblade sin kapacitet genom morgonturen med det övernattande flygplanet. 

Helt nyligen förlorade flygplatsen möjligheten till två förbindelser till Spanien som i stället hamnade på Skavsta. Om inte all resterande flygverksamhet i Norrköping ska gå förlorad till SAAB i Söder och Skavsta i norr så är det nödvändigt att flygplatsens ledning och styrning förändras radikalt. Det är uppenbart att flygplatsens företrädare saknar något när det gäller förmågan att kommunicera med flygbranschen.

Jag är såväl egenföretagare som flygnörd och vill inget hellre än att flygplatsen ska vara kvar och utvecklas. Att fortsätta en verksamhet som idag kräver tillskott av offentliga medel med 25-30 miljoner kronor årligen är dock inte något annat än ett slag i ansiktet mot alla de medborgare med katastrofala privatekonomier som i skuggan av krig och lågkonjunktur kämpar varje dag för att få sina liv att gå ihop. Flygplatsen framstår då tyvärr i huvudsak som en terapi som ska underhålla ett mindre antal personer med löner och arvoden utan att verksamheten levererar i motsvarande utsträckning.

Erbjudande: Om jag får rimliga ekonomiska, politiska och affärsmässiga förutsättningar till mitt förfogande och en skälig ersättning för min insats, som kommer att vara långt mer än 40 timmar/vecka, så lovar jag att flygplatsen inom 18 månader från uppdragsstarten ska vara försedd med minst en daglig reguljär flyglinje till en bytesflygplats (hub) i Skandinavien eller norra Europa. Jag är medveten om de upphandlingsregler som bör föregå uppdraget och om det går till någon med ännu bättre kompetens och förutsättningar så är det ju bara bra.