Inkluderingen i skolan har gått för långt

Alla elever ska få det stöd de behöver för att klara sin skolgång. Även om detta redan står i skollagen vet vi att långt ifrån alla elever får de anpassningar de behöver.

Det är dags att se över möjligheten att starta en resursskola i Finspång, skriver de bägge liberalerna Roger Haddad och Mikael Wallin..

Det är dags att se över möjligheten att starta en resursskola i Finspång, skriver de bägge liberalerna Roger Haddad och Mikael Wallin..

Foto: Jessica Gow/TT

Debatt2021-04-06 08:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det kan vara i form av pedagogiskt stöd genom speciallärare, hjälpmedel om man har dyslexi eller undervisning i mindre grupp. För många elever är ett sådant stöd helt avgörande för att få en chans att uppnå godkända resultat i alla ämnen. 

Vi liberaler uppmärksammande tidigt frågan om att den inkluderingsprincip inom skolan, som nu råder, har gått för långt. Resultat har blivit att elever slagits ut från skolan. Rätt utformat och med anpassade stödinsatser kan elever sitta med i ordinarie skolklass, men för vissa elever med omfattande stödbehov krävs andra lösningar. För elever som inte får det stöd de behöver är risken stor att det leder till skolfrånvaro. Frågor kring den ökande skolfrånvaron har vi uppmärksammat både nationellt och lokalt. Vi är oroliga för den utveckling vi ser och vi vet att även skolorna i Finspång brottas med en för vissa elever omfattande frånvaroproblematik. 

Givetvis finns det inte en lösning på detta men vi menar att de åtgärder som vidtas nu i vår kommun, inte är tillräckliga. Vår grundinställning är att de elevstödresurser som idag finns centralt i kommunen måste flyttas ut till skolenheterna där eleverna finns. Men detta kommer inte räcka. Vi menar därför att det nu är dags att se över möjligheten att starta en resursskola i Finspång. På nationell nivå har Liberalerna i förhandling med regeringen fått igenom att skollagen ska ändras kring resursskolor. Uppdraget är att slå fast att elever har olika typ av individuella behov och därmed måste skolan hitta olika lösningar utanför den ordinarie undervisningen för att de ska klara sin skolgång.

En resursskola ska erbjuda stöd och undervisning till eleven utifrån dennes behov och förutsättningar. Fokus ska vara lärande utifrån en helhetssyn och på så sätt stärka elevens självtillit och ge möjlighet till goda relationer med hem, skola och samhälle. Mål ska vara att eleven kan återuppta skolgången i ordinarie skola.

Ytterligare en del i arbetet med att stärka stödet till de elever som har särskilda behov men även som en del i det förebyggande och främjande arbetet för alla elever vill vi liberaler se ett faktiskt samarbete mellan skola och socialtjänst. Denna fråga har diskuterats och utretts vid flera tillfällen i Finspångs kommun. Vi menar att nu duger inte längre att prata och utreda, nu måste det bli verkstad.