Inga utsatta områden i Norrköping

Norrköping ska vara en trygg plats att vistas, bo och arbeta i. Så är inte alltid fallet idag.

Debatt 13 augusti 2022 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norrköping har problem med organiserad brottslighet och rekrytering av unga till kriminella gäng likväl som med missbruk och hemlöshet. Vi socialdemokrater är fast beslutna att komma till rätta med utmaningarna och kommer vända på varje sten för att lyckas. 

 

Vi vet att det är möjligt, vi har gjort det förut. Både i Hageby och nu senast i Klockaretorpet har vi med medvetet arbete fått bort från polisens lista över utsatta områden. Det är en framgång och ett kvitto på att vi gör rätt saker. Det är ett arbete vi ska fortsätta med och utveckla till att omfatta fler områden. 

 

Trygghet är och har alltid varit en central del av den socialdemokratiska politiken. Det gäller såväl trygghet i arbetslivet och välfärden som tryggheten på gator och torg. Det är grundläggande för ett samhälle som bygger på jämlikhet och frihet. Norrköping ska vara en trygg kommun för alla.

 

Vi ska bygga ett gemensamt Norrköping där ingen väljer eller tvingas stå utanför. Under mandatperioden kommer vi ta krafttag för att öka tryggheten. Vi ser i huvudsak tre olika områden där vi behöver fokusera.

 

För det första; alla ska känna sig trygga. För att minska utrymmet för kriminalitet och gäng vill vi ha fler poliser på Norrköpings gator och torg den. Vi vill även bygga ut den kommunala väktarorganisationen och utöka kameraövervakningen. Dessutom är det viktigt att det rör sig fler vuxna i dessa miljöer och därför vill vi utöka den uppsökande verksamheten. 

 

För det andra behöver fokusera på det förebyggande arbetet. Nyrekryteringen till kriminella gäng måste stoppas liksom förekomsten av droger. Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet måste bli ännu starkare. Dessutom behöver vi sätta in tidiga insatser när barn far illa eller uppvisar destruktivt beteende. 

 

Vi behöver ge möjlighet för de som vill kunna lämna gängmiljön genom att arbeta mer motiverande och uppsökande. Genom att hemlösa ges möjlighet till bostad utan krav på nykter- och drogfrihet ökar vi tryggheten på gator och torg samtidigt som vi över tid även ökar motivationen att genomgå behandling.

 

För det tredje ska vi bryta utanförskapet. Det är viktigt att alla känner att man är en del av samhället. En nyckel i detta är att ha ett arbete att gå till. Därför vill vi kräva motprestation vid bidrag som exempelvis språkundervisning eller deltagande i arbetsmarknadsinsatser. Vi vill även bygga ut projekt där arbete och praktik kombineras med språkundervisning. 

 

Dessa tre fokusområden är viktiga var för sig är viktiga men tillsammans blir de ett kraftfullt verktyg för att öka tryggheten och sammanhållningen i samhället. Vi har hanterat tuffa utmaningar förut och vi söker ditt stöd för att fortsätta arbeta för ett tryggare Norrköping.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa