Ikväll samlas vi för demokrati och allas människovärde

Arbetet mot rasism, mot antisemitism och islamofobi, mot diskriminering men för tolerans och för mänskliga rättigheter, för demokrati och människovärde kommer att fortsätta. Globalt i hela världen, i Europa, i Sverige och även i vårt Norrköping, skriver kommunfullmäktiges ordförande Anna Sotkasiira Wiik och kyrkoherde Katarina Wändahl.
Arbetet mot rasism, mot antisemitism och islamofobi, mot diskriminering men för tolerans och för mänskliga rättigheter, för demokrati och människovärde kommer att fortsätta. Globalt i hela världen, i Europa, i Sverige och även i vårt Norrköping, skriver kommunfullmäktiges ordförande Anna Sotkasiira Wiik och kyrkoherde Katarina Wändahl.

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

Debatt 27 januari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan 2001 har det varit en nationell minnesdag i Sverige.

Forskningen visar den ohyggliga siffran av cirka 42.000 arbets- eller förintelseläger i Europa under tiden för andra världskriget.

Förhållandena i lägren var mänskligt nedbrytande och systematiken i dödandet ställer frågor om människans destruktiva krafter. Allt grundlagt av en motbjudande värdering av människor, där vissa inte hade något människovärde alls. 

Ideologin fick fäste i en tid fylld av ekonomiska och sociala utmaningar under påverkan även av politisk instabilitet. En tid som i vissa delar kanske kan påminna om likheter med vår egen. Men eftersom vi lever i en föränderlig värld så är det viktigt att framhålla att varje tid har sin egen eller sina egna utmaningar.  

Den absoluta grunden för ett demokratiskt samhälles överlevnad är dock hur vi ser på varandra som människor och hur vi behandlar varandra. Detta kan regleras i skrift, såsom till exempel i deklarationer eller lagar men det är alltid beroende av att vi som mänsklighet också håller och efterlever det som slås fast. 

Vi bör därför ständigt sträva efter att försvara demokratin och människovärdet och oförtröttligt hålla hoppet levande. Vi måste, trots hotbilder och händelser som skakar om tilliten till människans förmåga att vara god, ha modet att fortsätta tro på den inneboende mänskliga kraften att arbeta för samhällen byggda på medmänsklighet och respekt för varandra. 

Arrangemanget Demokrati- och människovärdedagar, som pågår mellan 24 januari och 5 februari i Norrköping, tar därför fasta på hoppet. Hoppet om att det går.

Arbetet mot rasism, mot antisemitism och islamofobi, mot diskriminering men för tolerans och för mänskliga rättigheter, för demokrati och människovärde kommer att fortsätta. Globalt i hela världen, i Europa, i Sverige och även i vårt Norrköping. 

I kväll den 27 januari på Förintelsens minnesdag, lyfter vi i fackeltåget fram minnet av dem som förlorade sina liv genom nazisternas brott mot mänskligheten under andra världskriget. 

Judar, romer, homo-, bi- och transpersoner, personer med funktionsnedsättning, journalister, forskare och andra människor som kom i nazisternas väg mördades kallblodigt. Efterforskningar slår idag fast att minst 13 miljoner människor dödades och många fler utsattes för ett ohyggligt mänskligt lidande i döds, arbets- och koncentrationslägren. 

Det får aldrig hända igen! 

I kväll minns vi alla offren och står upp för demokratin och människovärdet. 

Läs hela programmet på:

www.norrkoping.se/demokratidagar


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa