Ideella insatser får inte tas för givna

Alla ideella ledare, förtroendevalda och aktiva inom idrottsrörelsen gör en otroligt viktig och avgörande insats, skriver Björn Eriksson och Kristin Lönnqvist.

Föreningsidrotten gör befolkningen mer aktiv och bidrar till att minska hälsoklyftorna, framhåller debattörerna.

Föreningsidrotten gör befolkningen mer aktiv och bidrar till att minska hälsoklyftorna, framhåller debattörerna.

Foto: Anders Wiklund / TT

Debatt2019-12-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I veckan tog idrotten emot ett pris som gör oss stolta. 5i12-rörelsen som arbetar mot främlingsfientlighet och rasism, för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde tilldelar 2019 års pris till oss alla i idrottsrörelsen med motivering: 

”Det stora ideella folkrörelsearbete som görs för både vuxna, barn och ungdomar. Idrotten har i hela sin organisation på ett medvetet och positivt sätt utvecklat en värdegrund för människors lika värde, möjligheter och rätt, och mot främlingsfientlighet och rasism. Idrottsrörelsen har också en stor betydelse för folkhälsan och är ett utmärkt exempel på civilsamhällets betydelse.”

Tack alla ideella ledare, förtroendevalda och aktiva inom idrottsrörelsen. Ni gör en otroligt viktig och avgörande insats. För att alla era ideella insatser ska kunna fortsätta bidra till ett starkare Sverige måste förutsättningarna för ert engagemang bibehållas och stärkas. Ert arbete får inte tas för givet.

Här i Östergötland måste de ideella insatserna idag och i morgon få starkt stöd för att kunna ha den positiva effekt som forskningen visar att idrottsrörelsen bidrar med. 

Idrottsrörelsen har de senaste åren i vårt etableringsarbete smått otroliga siffror på hur många kommuner vi funnits i, hur många föreningar som det skett aktiviteter i och hur många deltagare vi nått.

Vi vet att föreningsidrotten gör befolkningen mer aktiv och bidrar till att minska hälsoklyftorna. Vi vet att föreningsidrotten skapar nätverk och bygger broar, att gemenskapen och tillhörigheten skapar ett skydd mot psykisk ohälsa. Forskaren Ola Segnestam Larsson har försökt mäta idrottsrörelsens ideella insatser i pengar. Det motsvarar mer än 20 miljarder kronor. Till det ska läggas minskade kostnader för ohälsa, brottslighet och så vidare. Men också det som kanske är allra svårast att mäta– idrotten som ett samhällskitt.

Idrottsrörelsen måste göra vårt för att underlätta det ideella engagemanget och former för framtidens idrott. Vi vet att vi bättre behöver nå fler tjejer och kvinnor med utländsk bakgrund. Vårt arbete med inkludering ska bli en naturlig del av idrottsrörelsen där alla känner sig välkomna.

I går, den 5 december, var det internationella frivilligdagen. Det är extra passande att idrottsrörelsen fick ta emot 5i12-priset för sitt stora ideella folkrörelsearbete och få den uppmärksamhet som alla ideella ledare förtjänar. Men arbetet görs varje dag, året runt i alla Sveriges kommuner – och får inte tas för givet. 

Till dig som skyndar hem för att hinna till träningen, till dig som när familjen har lagt sig ordnar föreningens bokföring, till dig som kokar kaffe och bakar till helgens tävling och till dig som tvättar, plåstrar om och bryr dig. Ni som ger av er tid och er själva för att ge ungdomar som flytt en chans att uppleva glädje och gemenskap i idrotten. 

Det här är ert 5i12-pris. 

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
Kristin Lönnqvist, distriktsidrottschef Östergötland