I Söderköping råder den late politikerns lösning

Lösningen på Söderköpings problem är dock inte skattehöjningar, varken nu eller om de gjorts tidigare, skriver Christian Ekström och Erik Bengtzboe, Skattebetalarna.
Lösningen på Söderköpings problem är dock inte skattehöjningar, varken nu eller om de gjorts tidigare, skriver Christian Ekström och Erik Bengtzboe, Skattebetalarna.

Malin Östh (V) argumenterar i NT för långsiktigt hållbara beslut och realistiskt budgetarbete med hjälp av en parallell till den prisbelönta filmen ”Medan vi faller”. Så långt håller vi med, skriver Christian Ekström och Erik Bengtzboe från Skattebetalarna.

Debatt 11 november 2023 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Debatt

"Skattehöjningen behövs men kommer alldeles för sent" NT 9/11

Men lösningen på Söderköpings problem stavas inte skattehöjningar.

Majoriteten i Söderköping höjer den kommunala inkomstskatten med hela 80 öre från årsskiftet vilket beräknas ge ett tillskott på ungefär 30 miljoner. Detta är den lata politikerns lösning på problem orsakade av kortsiktig naivitet.

  • Tyvärr har politiker tänkt för kortsiktigt, säger Tuula Ravander (S) till SVT om orsaken till att Söderköping går mot rekordunderskott.

Ravander fortsätter med en förvånansvärd ärlighet med orden:

  • Att vi har haft dålig ekonomi har man kanske inte tänkt på, vi har inte haft så stora underskott. Det som skiljer oss från andra kommuner är att vi inte har några reserver. Vi har ingenting att ta av och det är något vi kanske borde ha tänkt på tidigare.

Svaret, om än uppfriskande ärligt, uppvisar en påtaglig ansvarslöshet. Det ankommer alltid på politiker att ha skattebetalarnas bästa för ögonen vid beslutsfattande. 

Att beslut är välavvägda, både här och nu, men även att de är långsiktigt hållbara. Till sin hjälp kan man nyttja möjligheten till avsättningar som möjliggörs genom resultatutjämningsreserven, RUR. Tanken med RUR är att kommuner och regioner ska kunna avsätta överskott under bättre perioder för att stå rustade inför sämre perioders underskott, något som dock inte skett.

På denna punkt avviker dessvärre inte Söderköpings kommunpolitiker nämnvärt ifrån övriga landet. En rapport från Svenskt Näringsliv visar att landets kommuner sammantaget hade kunnat spara 108 miljarder mer i RUR än de faktiskt gjorde under åren 2013 till 2022.

 

Lösningen på Söderköpings problem är dock inte skattehöjningar, varken nu eller om de gjorts tidigare. Här går Östh fel när hon uttrycker att skattehöjningen behövs men kom för sent. Det finns gott om bättre alternativ för att lösa problemen som kortsiktiga politiker har orsakat än att ta ännu mer av skattebetalarnas pengar. 

 

Skattebetalarnas Förening har granskat landets 290 kommuner utifrån kvalitet och kostnader inom fyra områden; förskola, grundskola, gymnasium samt äldreomsorg och sammanställt oförklarliga överkostnader. Siffrorna är viktade för strukturella skillnader som demografi, vilket möjliggör jämförande mellan kommuner. I Söderköpings fall är siffrorna nedslående. Varje år slösas 33,9 miljoner kronor inom bara dessa fyra områden utan att skattebetalarna får något tillbaka. 

 

Genom att lära av bättre fungerande kommuner om hur man bäst organiserar sina verksamheter och genom att spara i bättre tider kan Söderköpingsborna slippa skattehöjningar. Söderköpingsborna ska inte tvingas betala dyrt utan att få mer tillbaka.

 

”Medan vi faller” fick välförtjänt uppmärksamhet runtom i världen när den kom. Till viss del berodde uppmärksamheten på Kassovitz låga ålder. Han var endast 27 år när han regisserade filmen som han börjat skriva två år tidigare. Den ungdomliga blicken på samhällets slitningar omsattes i briljant berättande och resultatet blev en färgsprakande succé trots att filmen var svartvit.

I Söderköpings fall är det tvärtom. Politikerna i såväl majoritet som opposition kommer med ålderdomliga ickelösningar som gör att vardagen för söderköpingsborna, som har alla förutsättningar att vara färgsprakande, går i toner av grått.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa