I Norrköping ska vi ta vara på allas kompetens

 I Norrköping välkomnar vi regeringens beslut. Tack vare engagerade och lyhörda medarbetare är vi väl förberedda för uppdraget. Därför kan vi redan nu välkomna alla ukrainare att ansöka om SFI, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD) och Roger Eklund-Åkesson (M). Arkivbilder.
I Norrköping välkomnar vi regeringens beslut. Tack vare engagerade och lyhörda medarbetare är vi väl förberedda för uppdraget. Därför kan vi redan nu välkomna alla ukrainare att ansöka om SFI, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD) och Roger Eklund-Åkesson (M). Arkivbilder.

Vi i Borgerlig samverkan är tydliga i vårt gemensamma program att alla som kan arbeta ska arbeta.

Debatt 4 maj 2023 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vill göra allt vi kan för att så många Norrköpingsbor som möjligt ska försörja sig själva och genom det bidra till samhället på olika sätt.

 Trots de utmanande tider vi lever i, med både konkurser och varsel, så finns det gott om arbete och många branscher upplever stor brist på arbetskraft. Även när det gäller arbeten som inte har speciella utbildningskrav. 

 Under de senaste åren har det framgångsrika arbetssätt som implementerats på avdelningen för försörjningsstöd visat goda resultat. Med tydlig förväntan på den enskilde och bra coachning till arbete eller studier, har behovet av försörjningsstöd minskat med cirka 25 procent. I kronor räknat, en minskning med cirka 90 miljoner kronor. Detta är en stor vinst för både den enskilde, för hela familjen runtomkring och för samhället som helhet. 

Just nu har vi en grupp om cirka 400 ukrainare som bor i vår kommun. De har flytt Rysslands anfallskrig i deras hemland. Ungefär hälften av dem är i arbetsför ålder. De har inte rätt till försörjningsstöd, men har genom massflyktsdirektivet rätt att bo och arbeta i Sverige. Bristande språkkunskaper hindrar många av dem från att få ett arbete. Det vill vi råda bot på så fort som möjligt. 

 Regeringen har i vårändringsbudgeten avsatt medel och ändrat reglerna så att alla kommuner ska kunna erbjuda svenska för invandrare (SFI) för ukrainare. 

 I Norrköping välkomnar vi regeringens beslut. Tack vare engagerade och lyhörda medarbetare är vi väl förberedda för uppdraget. Därför kan vi redan nu välkomna alla ukrainare att ansöka om SFI. Dessutom erbjuder vi lokalt även svenska som andraspråk (SVA) för att ytterligare säkerställa att språkhinder inte ska behöva vara ett arbetshinder.

Vi behöver ta vara på all kompetens vi har i vår kommun, och det kommer att vara vårt och nämnden fokus även den innevarande mandatperioden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa