Hyresbostäders samarbete förtjänar att synas offentligt

Den kommunala bolagskoncernen är en del av Norrköpings kommun och ägs av skattebetalarna. Därför är det fullt rimligt att ställa högre krav och ha andra förväntningar på insyn jämfört med privatägda bolag, skriver oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Jag har försökt att reda ut turerna men förvägras ta del av Hyresbostäders protokoll. Bolagsledningen hänvisar nämligen till affärssekretess, skriver oppositionsrådet Sophia Jarl (M) om Hyresbostäders delaktighet i intressebolaget Ostia.

Jag har försökt att reda ut turerna men förvägras ta del av Hyresbostäders protokoll. Bolagsledningen hänvisar nämligen till affärssekretess, skriver oppositionsrådet Sophia Jarl (M) om Hyresbostäders delaktighet i intressebolaget Ostia.

Foto: Elin Holmer/Calle Slättengren

Debatt2022-01-28 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med anledning av det vill jag peka på en utveckling där affärer som aldrig skulle vara möjliga inom den kommunala förvaltningen görs inom den kommunala bolagskoncernen. Och att dessutom skattebetalarnas insyn kraftigt reduceras för att ansvariga verkar vilja hemlighålla affärer genom att sekretessbelägga dokument. På ett sätt som ej prövats mot gällande lagar. 

Hyresbostäder är ett kommunalt bolag som bidragit till en positiv utveckling i Norrköping. Bostadsbyggandet har ökat och pengar från fastighetsförsäljningar inom bolaget har kunnat användas till kommunens kärnuppdrag. Värdeöverföringen är korrekt utifrån att skatter som används för att bygga upp kapitalet i bolaget återförs genom att tillgångar säljs. Hyresbostäder kan fortsatt vara kapitalstarkt samtidigt som bolaget möjliggör investeringar i välfärdsverksamhet. 

Bolagets ägardirektiv och huvuduppgift är tydligt; ”Bolaget ska på affärs- och miljömässiga principer äga, förvalta, utveckla, bygga, förvärva och avyttra bostäder,

Samtidigt noterar jag att det sedan en tid tillbaka verkar skett en viss förskjutning i vad bolagsledningen ägnar sig åt. Rakt på sak; betydligt mer tveksamma affärer utifrån vad en kommun får göra enligt kommunallagen och affärer som kan tyckas avvika från bolagets ägardirektiv. Det handlar om långsiktiga samarbeten med särskilt utvalda byggföretag under paraplyet ”intressebolag”. Turerna kring detta förtjänar offentlighetens ljus. 

Jag fick vetskap om intressebolaget Ostia AB i samband med en mindre etablering i inre hamnen. En etablering som inte innefattar bostäder. I Ostia ingår Hyresbostäder. I dagsläget har frågan om att kommunens bostadsbolag ska kunna ingå långsiktiga samarbeten genom intressebolag och på så sätt också över längre tid kontraktera särskilt utpekade privata byggherrar aldrig prövats av oss förtroendevalda. Frågan har därmed aldrig blivit synliggjord för skattebetalarna. Det finns många aspekter att ta hänsyn till; hyresbostäders huvudsakliga uppdrag att bygga bostäder och en eventuell snedvridning av konkurrensen när en kommunledning väljer ut några företag för samarbete. Utan att det föregåtts av möjlighet för fler företag att få vara med. 

Förutom det jag beskriver här ovan har det nu också framkommit uppgifter om kommunens moderbolag Rådhus AB, där jag själv är ledamot, felinformerats av Hyresbostäders VD och styrelseordförande om hur styrelsen i hyresbostäder, som helhet, fortsatt ville hantera intressebolaget Ostia. Jag har försökt att reda ut turerna men förvägras ta del av Hyresbostäders protokoll. Bolagsledningen hänvisar nämligen till affärssekretess. 

Sekretess ska givetvis respekteras men hur tas skattebetalarnas rätt till insyn tillvara? Jag har uppmanat VD i moderbolaget tillika kommundirektören, att formellt pröva sekretesstämpeln. För det måste vara möjligt att juridiskt ställa offentlighetsprincipen mot hävdad sekretess i ett av skattebetalarna ägt bolag. Min uppmaning har totalt ignorerats. 

Jag kan givetvis bara spekulera i anledningen till det men fortfarande är huvudfrågan – varför vill kommunledningen inte vara transparant inför skattebetalarna med vilka samarbeten som finns, vilka affärer som planeras inom dessa samt vilka beslut som tagits kring detta?