Hur tänker Borgerlig Samverkan om Filmfonden?

Ideligen uppkommer situationer där Borgerlig samverkans politik med stöd av Sverigedemokraterna inte följer de beslut som tas inom Kultur och Fritidsnämndens område och nu börjar vi se konsekvenserna av det, skriver socialdemokraterna Olle Vikmång och Annette Sjöö.

För att både Norrköping och kulturen ska kunna fortsätta växa och utvecklas behöver allas tillgång till kultur öka, kreativa talanger stimuleras och staden göras ännu mer attraktiv för svenska och internationella besökare, skriver socialdemokraterna Olle Vikmång och Annette Sjö.

För att både Norrköping och kulturen ska kunna fortsätta växa och utvecklas behöver allas tillgång till kultur öka, kreativa talanger stimuleras och staden göras ännu mer attraktiv för svenska och internationella besökare, skriver socialdemokraterna Olle Vikmång och Annette Sjö.

Foto: Eva Jensen/Mikael Strand

Debatt2024-01-27 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som socialdemokrater har vi full förståelse för att även kultur- och fritidsnämnden måste dra sitt strå till stacken i besparingstider. För att vara extra tydliga så hade vi socialdemokrater, likt det moderatledda styret med stöd av SD, ett 1,35 procents besparingskrav på nämnden. Skillnaden är att nuvarande styre har omfördelat medel utifrån beslut om att dela upp kontoret och som följdeffekt påverkas budgeten. 

I ändringsbudgeten i november sköt Socialdemokraterna till nio miljoner till kultur- och fritidsnämnden för att stärka förutsättningarna att kunna ta över och bibehålla fritidsgårdarna. På det sköt vi till pengar för att täcka avtal som påverkar nämnden och medel för att kunna jobba brottsförebyggande. Socialdemokraterna hade alltså 17 miljoner mer än det moderatledda styret med stöd av SD, på sista raden. 

Det är med en viss frustration som vi kan konstatera att flera röster från de styrande partierna tyckte att det var förskräckligt att vi inte kunde få en ekonomi i balans för 2024 när det gäller kultur- och fritidsnämnden. Ansvaret för situationen som uppstått ligger på M/SD-styrets axlar och ingen annans. 

Konsekvenserna av styrets beslut har nu sipprat ut i verksamheterna. Senast i förra veckan kunde vi nås av beskedet att stödet till den lokala, regionala, nationellt och internationellt erkända filmfonden har dragits in för 2024. Detta trots att varje spenderat peng genererar fyra gånger mer i vinst för kommunen. 

Norrköpings Filmfond finns och har under 2022 och 2023 kunnat dela ut rekordmycket filmstöd tack vare framsynta beslut av den tidigare styrande Kvartetten. Att det överhuvudtaget finns resurser kvar i fonden, som kan verka under 2024 beror på att vi tog av 2021 års stora överskott och satsade en del i fonden. Ett beslut som Moderaterna redan då var emot. Nu försöker man ge sken av att man tycker Filmfonden är framgångsrik och viktig, samtidigt som man stoppar nya pengar till fonden. Det kan liknas vid en framgångsrik, vinstdrivande butik, som man slutar köpa in varor till, låser dörren och sätter upp en skylt med texten ”Stängt tills vidare”.

Frågan blir hur det moderatledda styret med stöd av Sverigedemokraterna får ihop detta med att de satsar på företagandet i kommunen, när filmföretagen i allra största grad påverkas av detta? 

För att både Norrköping och kulturen ska kunna fortsätta växa och utvecklas behöver allas tillgång till kultur öka, kreativa talanger stimuleras och staden göras ännu mer attraktiv för svenska och internationella besökare. Detta görs genom att inkludera kreativa och konstnärliga perspektiv i all samhällsutveckling, erbjuda lokaler i attraktiva lägen, öka samverkan med andra aktörer och genom att utveckla utbildningsmöjligheterna inom kulturområdet. Det kulturutbud som redan finns och som byggts upp av generationer av Norrköpingsbor, behöver bibehållas och utvecklas. 

Riv inte ner det generationer byggt upp för vår kommun och se till att Filmfonden får de resurser som de brukar.