Hur ska regeringen göra det bättre för pensionärerna?

Den nya regeringen måste behandla pensionsfrågan med den långsiktighet och respekt den förtjänar. Höjningen av garantipensionen räcker inte — de som har arbetat hela livet måste också bli kompenserade, skriver PRO.

Vi hade gärna velat säga att alla kan leva på sin pension i dag, men många känner oro för sin ekonomi, skriver Ann-Louise Aspanius, ordförande PRO.

Vi hade gärna velat säga att alla kan leva på sin pension i dag, men många känner oro för sin ekonomi, skriver Ann-Louise Aspanius, ordförande PRO.

Foto: Martina Holmberg / TT

Debatt2022-10-09 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I PRO:s senaste medlemsundersökning uppgav var tredje pensionär att pensionsfrågan skulle avgöra vilket parti de röstade på. Ändå tappade partierna greppet om pensionsfrågan under valrörelsens slutspurt.

Lappandet och lagandet av ett system som i grunden är underfinansierat måste upphöra och hela pensionssystemet renoveras. När en ny regering är på plats är det angeläget att ta tag i följande tre åtgärder:

 

  1. Jobb ska löna sig. Den välbehövliga höjningen av garantipensionen har förbättrat ekonomin för dem med lägst pension men samtidigt gjort att skillnaden i pension mellan en garantipensionär och den som arbetat hela livet har krympt. Det så kallade respektavståndet måste öka. Avgifterna till pensionssystemet bör höjas från dagens 17,21 till 18,5 procent, vilket kan höja pensionerna med 6,6 procent enligt Pensionsmyndigheten. 

     
  2. Inför en “gas” i pensionssystemet. I dag finns en broms i systemet, som innebär att pensionerna sänks när utvecklingen i pensionsfonderna är negativ. Det vore därför rimligt att även införa en gas, så att pensionärerna får utdelning när fonderna går upp. Det här har partier från höger till vänster sagt sig vilja göra, vilket PRO välkomnar.
  1. Lika skatt på lön och pension. Närjobbskatteavdraget infördes 2007 skapades skatteskillnader mellan pensionärer och löntagare. De senaste åren har den orättvisa klyftan minskat, men pensionärerna skattar fortfarande mer än de som jobbar. Självklart ska lön och pension beskattas lika vid lika stor inkomst.
  2.  

När PRO grundades för 80 år sedan var det för att motarbeta fattigdom bland Sveriges äldre. Vi hade gärna velat säga att alla kan leva på sin pension i dag, men många känner oro för sin ekonomi. Pensionsnivån har helt enkelt inte följt löntagarnas inkomstutveckling. I dagsläget är också prisökningarna ett verkligt hot mot pensionärers ekonomi. 

Vi vill därför fråga den nya regeringen: Vad är planen för att förbättra ekonomin för dagens och framtidens pensionärer? Det är hög tid för konkreta politiska förslag så att alla kan leva på sin pension.