Hur ska fler lockas att utbilda sig till undersköterska

Återigen har kommunens brist på framförhållning visat sig få kännbara följder. Följder som kommer att ge konsekvenser för en adekvat och professionell vård och omsorg i framtiden.

Sedan länge har det varit stora rekryteringsproblem, vilket leder till att man, om uttrycket ursäktas, letar folk på gatan, skriver Ann Björling, Undersköterskeupproret.

Sedan länge har det varit stora rekryteringsproblem, vilket leder till att man, om uttrycket ursäktas, letar folk på gatan, skriver Ann Björling, Undersköterskeupproret.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2022-08-25 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Följder som vi länge varnat för. Det saknas utbildad personal i Norrköpings kommun. Ständiga besparingar, effektiviseringar, neddragning av befintlig personal och sämre scheman, har gjort att personal flyr eller väljer bort yrket. Och kompetensnivån blir allt lägre. Trots att man trivs bra med att jobba med att hjälpa människor, väljer man bort vård och omsorg. 

Trots att man gjort undersköterska till en skyddad titel från och med 1 juli 2023, vill man heller inte utbilda sig till undersköterska. Det kunde vi senast läsa i en artikel i NT den 8 augusti. Det innebär i praktiken, att trots att man länge vetat om det stora behovet av utbildad personal, kommer bli ändå bli en stor brist i framtiden. 

Det kommer också att saknas reell kompetens inom demensomsorgen. Sedan länge har det varit stora rekryteringsproblem, vilket leder till att man, om uttrycket ursäktas, letar folk på gatan. Unga människor i jakt på ett sommarjobb, nyanlända och personer som på annat sätt står utanför arbetsmarknaden just för tillfället. Utmärkt arbetskraft, men som tyvärr saknar rätt kompetens inom yrket. Det har också visat sig att det är svårt att få dessa att stanna och i en förlängning vilja utbilda sig inom exempelvis Äldreomsorgslyftet. 

Kommunen har alltså svårt att få folk att söka till de tre olika usk-utbildningar som finns i Norrköping. Endast 33 intagna till höstens skolstart. Nedslående och mycket oroande. Larmet om svårigheter att rekrytera till utbildningar inom vård och omsorg, kommer dessutom samtidigt som det kommer till vår kännedom att det finns vuxna, kompetenta och engagerade människor som vill sadla om till undersköterskeyrket, men blir ratade i urvalsprocessen.Tyvärr har kommunens urvalsprinciper gjort att flera av dessa nekats utbildningsplats i ett första urval. Ratats för exempelvis för bra, och fullständiga betyg som man sökt på. Är det sant? Hur kan det bli så? Är inte något väldigt fel då i så fall? 

Vare sig det är politiker, eller personer på tjänstemannasidan, måste man nu ta sitt ansvar. Sluta skylla på varandra. Hitta konkreta lösningar. Lyssna på oss! Det är dags att ta krafttag för att göra yrket attraktivt igen. Förenkla att läsa till undersköterska, förbättra vår arbetsmiljö och våra arbetsscheman, anställ fler medarbetare, ge oss mer inflytande över vår arbetstid och vår arbetsmiljö, ge oss en värdig lön. Ge enhetschefer det stöd de behöver för att kunna stötta sin personal att göra ett bra jobb. Sluta ignorera oss, och sluta spara pengar på människor! 

Vi närmar oss nu dagen då vi ska gå till valurnorna och i demokratisk anda bestämma vem eller vilka som ska ges förtroendet att staka ut den väg kommunen ska gå.