Hur agerar regeringen för fred i Israel och Palestina?

Häv ockupationen och Israel kan bli världens ljus.

Debatt 15 april 2023 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att gå på stengatorna i gamla stan i Jerusalem, betrakta de historiska byggnaderna, känna lukten från marknaderna, är som att höra viskningar från Jesus tid, men också årtusenden före. Då Abraham ska ha mött Gud vid Moria berg, mer känt som Tempelberget. Här ligger Västra muren (Klagomuren), al-Aqsamoskén och Den heliga gravens kyrka. Alla centrala platser för judar, muslimer och kristna.

 

Israel är, eller skulle kunna vara, mer än ett land. Det skulle kunna vara ett hopp och ljus för världen. Ett föredöme för hur vi kan leva tillsammans. Inte för att vi är likadana. Inte för att vi tror likadant. Utan för att vi respekterar varandra och lever fredligt sida vid sida. 

Israel har inte bara rätten att existera som självständig stat. Vi behöver Israel. Vi behöver den demokrati med lika rättigheter för alla som många vill att Israel ska vara. Ingen demokrati är perfekt, men det som skiljer Israel från många andra demokratier är ockupationen av Palestina. 

 

Den långa muren, köandet och förnedringen vid checkpointsen, bosättningarna, svårigheterna att få olika tillstånd, till exempel för resor eller bostadsbyggande. Ungefär fem miljoner palestinier som bor på ockuperad mark begränsas varje dag att leva ett liv i frihet. Ockupationen ligger som en våt filt över allt fantastiskt Israel skulle kunna vara.

 

Det har varit en omfattande debatt och många protester kring de stora förändringar som den nya israeliska regeringen vill göra. Det är som det ska vara i en demokrati. Även om länders rättssystem och traditioner ser olika ut behöver ett oberoende rättsväsende värnas. Något som verkligen oroar oss, och som sällan uppmärksammas, är vad de föreslagna lagarna innebär för palestinierna.

Lagförslagen rymmer skrivningar som skulle kunna leda till att 100-tals illegala bosättningar görs lagliga och i förlängningen en annektering av Västbanken. Det palestinska självstyret riskerar att bli så underminerat att det knappt ens existerar. En tvåstatslösning försvåras ytterligare.

 

I detta läge är det nödvändigt att alla vi som önskar att Israel, och Palestina, ska vara ett hopp och ljus i världen, agerar. Planerna på en annektering av Västbanken måste stoppas och ockupationen upphöra. Fred mellan israeler och palestinier är bra för alla. Då skulle Israel gå från att kritiseras till att hyllas. 

Vår fråga till den svenska regeringen är hur den kommer att agera för fred i Israel och Palestina.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa