Holmen ge upp planerna - det finns bättre alternativ

Det är bättre att bygga vindkraftparker ute till havs än i den unika Kolmårdsskogen, anser Gunnar Ljunggren.

Beklämmande hur Holmen, som nyligen lovade att värna Kolmårdens biologiska mångfald, nu vill förvandla samma biologiska mångfald till industriområde, skriver Gunnar Ljunggren. Arkivbild..

Beklämmande hur Holmen, som nyligen lovade att värna Kolmårdens biologiska mångfald, nu vill förvandla samma biologiska mångfald till industriområde, skriver Gunnar Ljunggren. Arkivbild..

Foto: Emilie Jurak

Debatt2022-01-19 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots en kraftigt nedbantad ”vindkraftpark” envisas Holmenkoncernen med att vilja spränga in tio vindkraftverk i Simonstorp-områdets hyperkänsliga ekosystem. 

Ingrepp som för all framtid omöjliggör ett återställande av det nyupptäckta, Nio-tuppar stora tjäderspelet i Klintaberget. (Delgivet Holmen den 27/5 2021).

Inte minst skadas de boendes livsmiljö. 

Undersökningar visar på ”stark kronisk stress, utmattning, sömnstörningar”.

Beklämmande att se hur Holmen skuldbelägger oskyldiga genom att utse dem till syndabockar.

Samtidigt som företaget tiger om den hägrande el-marknaden i Tyskland, där den unika Kolmården ska omsättas i pengar till bolaget.

Mycket pengar har Holmen redan förlorat på att satsa på detta projekt. Men hur stort belopp i psykiskt lidande, som koncernen förorsakat de boende är omöjligt att beräkna. 

Beklämmande också hur bolaget, som nyligen lovade att värna Kolmårdens biologiska mångfald, nu vill förvandla samma biologiska mångfald till industriområde. 

Vi som dagligen är beroende av Kolmårdens läkande kraft, vill fortsätta plocka blåbär, se örnar flyga fritt - utan massakrerande rotorblad, höra tjäder- och orrlek i aprilgryningen, inhämta gratis förnyad kraft, utan dyr beroendeframkallande psykofarmaka i en alltmer stressad värld, där tystnaden inte går att uppskatta i pengar. 

Lyckligtvis blåser nu andra vindar. Utanför vår kust planeras stora vindkraftparker, som mer än väl kommer att tillgodose Holmen och oss andra med den el vi så väl behöver.

Därför Holmenkoncernen!  Ge upp planerna på all vindkraft i Kolmården! Det är varken ekonomiskt eller moraliskt försvarbart att fortsätta att driva detta projekt!

Samtidigt räddar Holmen ett riksunikt naturarv åt kommande generationer.

En förhastad, kortsiktig ekonomisk vinning kan aldrig kompensera förlusten av en riksunik, läkande natur.