Dyra biljetter drabbar äldre pensionärer och ungdomar

Kollektivtrafiken är vidare viktig för att bryta segregationen i samhället.  Vi vet att många, inte minst utrikesfödda kvinnor och ungdomar i segregerade områden är beroende av kollektivtrafiken för att ta sig till andra stadsdelar, jobb eller utbildning, skriver Annsofie Ramevik (S), oppositionsråd i regionenoch Colin Larsson Roth (S), ersättare i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.
Kollektivtrafiken är vidare viktig för att bryta segregationen i samhället.  Vi vet att många, inte minst utrikesfödda kvinnor och ungdomar i segregerade områden är beroende av kollektivtrafiken för att ta sig till andra stadsdelar, jobb eller utbildning, skriver Annsofie Ramevik (S), oppositionsråd i regionenoch Colin Larsson Roth (S), ersättare i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Vi har nåtts av nyheten att Östgötatrafiken i det  M, KD, L- och SD-styrda  Region Östergötland kraftigt kommer att höja biljettpriserna för kollektivtrafiken.

Debatt 25 januari 2024 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En höjning som är betydligt större än den normala indexuppräkningen och som exempelvis innebär en kostnadsökning för den som med årskort pendlar inom länet på nästan 1 300 kronor.

Detta är något vi verkligen beklagar då vi vet att höjda biljettpriser kommer att slå hårdast mot de svagaste grupperna i samhället, grupper som redan idag har det otroligt tufft på grund av inflation och lågkonjunktur. Människor som av ekonomiska skäl nu kanske helt tvingas avstå från resor med kollektivtrafiken de annars hade behövt göra, något som kommer att få negativa konsekvenser för såväl samhälle som individ. 

Två sådana grupper är våra äldre pensionärer och ungdomar, som ofta är helt beroende av kollektivtrafiken för att kunna ta sig runt i samhället. Blir dessa resor för dyra och människor på grund av detta blir kvar hemma istället för att resa till affären, familjen eller fritidsaktiviteten, riskerar det att leda till såväl ökande fysisk och psykisk ohälsa som ökad ofrivillig ensamhet. 

Det vore djupt olyckligt då många, och då särskilt äldre människor, redan drabbats hårt av att ha varit alltför isolerade och ensamma under pandemin.

Kollektivtrafiken är vidare viktig för att bryta segregationen i samhället.  Vi vet att många, inte minst utrikesfödda kvinnor och ungdomar i segregerade områden är beroende av kollektivtrafiken för att ta sig till andra stadsdelar, jobb eller utbildning.  En alltför dyr kollektivtrafik kommer att isolera dessa människor ytterligare i sina bostadsområden.

Kostnaden för att ta sig till en utbildning eller praktik är ofta ett hinder för den som lever på marginalen och inte kan resa på annat sätt än med kollektivtrafiken. Är biljettpriset för dyrt och personen därför inte tar sig iväg är det en förlust för såväl individen som samhället, då det riskerar att hålla kvar dessa människor i utanförskap och arbetslöshet alltför länge.

Även deltidsarbetande och vikarier riskerar att drabbas av höjda biljettpriser. Om skillnaden mellan vad personen tjänar och vad resan till och från arbetet kostar blir alltför liten kommer det vara svårt att motivera människor till att ta arbetspass alltför långt från den egna bostaden. 

Något som riskerar att slå dubbelt mot befolkningen på landsbygden, som dels drabbas av de höga biljettpriserna vid eget resande och dels riskerar att få en sämre samhällsservice när det på grund av höga biljettpriser blir ännu svårare att få tag på vikarier till skola och omsorg på landsbygden än vad det redan är idag. 

Att den M- och SD-styrda regionen nu låter Östgötatrafiken öka priserna på detta sätt är till viss del förståeligt med tanke på regionens dåliga ekonomi med stora sparkrav inom sjukvården. Det gör dock inte situationen mindre beklaglig och är ett tydligt resultat av hur sittande regering, med Ulf Kristersson i spetsen, medvetet valt att inte stötta Sveriges regioner tillräckligt. 

När Moderaterna och Sverigedemokraterna prioriterar blir det skattesänkningar för de som tjänar mest på bekostnad av sjukvården, skolan och samhällsservice.  Vårt  Östergötland  förtjänar bättre.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa