Fel att värdera personalen olika

Varför är undersköterskornas missade fredagstacos med familjen värd mindre än en sjuksköterskans?

Debatt 9 januari 2023 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad är det som gör att när sjuksköterskan missar dotterns fotbollsmatch på lördagsmorgonen så är det värt mer än när undersköterskan på samma arbetspass missar sin sons simträning? Det är just detta som regionledningen tillsammans med SD nu visar personalen när man nu ska ge regionens yrkesgrupper olika ob-ersättning. Det tycker vi i Vänsterpartiet är helt fel.Olika yrkesgrupper har och bör ha olika lön. Den ska baseras på utbildningsnivå, kompetens och ansvar. Man kan ha synpunkter på hur små eller stora skillnaderna ska vara. Generellt tycker vi i Vänsterpartiet att man ska höja de lägsta lönerna men det finns här motiverbara principer som förklarar vissa skillnader. Det finns dock inga goda skäl varför den obekväma arbetstiden ska värderas olika mellan olika personalkategorier.Det är en lika stor uppoffring för en undersköterska och en lokalvårdare som för en sjuksköterska att vara borta från familjen eller vännerna. Denna uppoffring som många av vårdens medarbetare gör är svår att värdera i pengar men att värdera olika yrkesgruppers tid olika på detta sätt är helt fel.Vänsterpartiet sa tidigare ja till att utreda frågan om vad höjt ob-tillägg skulle kunna ge för effekter i sjukvården. När utredningen var gjord kunde vi tydligt se att det inte förväntas ge några omfattande positiva resultat. Vårt förslag har därför varit att höja grundlönen för såväl undersköterskor som för sjuksköterskor.

Sjukvården i Östergötland är i en djup kris som är orsakad av en bristfällig personalpolitik som gör att främst sjuksköterskor lämnat vården. Det gör att vårdplatser står stängda och av vårdens kvalitet påverkas mycket mycket negativt. Det finns rapporter om att bristerna leder till dödsfall.Idag har vi en akut brist på sjuksköterskor. Det måste åtgärdas. Men det får inte ske genom att andra lika nödvändiga yrkeskategorier nedprioriteras eller negligeras. Det kommer bara skapa ytterligare kriser när vi ser hur undersköterskorna också lämnar regionen. 

Frågan om ob-ersättning i Region Östergötland handlar i grunden inte om ekonomi. Det handlar om att värdera människor lika. För oss är det en självklarhet att en missad söndagsfrukost med familjen är en lika stor uppoffring för alla medarbetare oavsett titel. Så vår uppmaning till Moderater och Sverigedemokrater som nu styr Region Östergötland är tydlig. 
Gör om och gör rätt. Lägg pengarna på höjda grundlöner för både Kommunals och Vårdförbundets medlemmar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa