Högre löner istället för hyrpersonal

I stora delar av landets regioner minskade kostnaderna för hyrpersonal inom sjukvården under 2020. Men inte i Östergötland.

Att Region Östergötland inte presterar bättre beror på misslyckad personalpolitik. Det är grundorsaken, skriver Emil Broberg (V) gruppledare i regionfullmäktige.

Att Region Östergötland inte presterar bättre beror på misslyckad personalpolitik. Det är grundorsaken, skriver Emil Broberg (V) gruppledare i regionfullmäktige.

Foto: Bertil Ericson / TT

Debatt2021-04-09 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här ser vi istället ökande kostnader för hyrpersonal inom nästan alla områden, framförallt bland sjuksköterskorna. På totalen ökade kostnaderna där med 28 procent i jämförelse med 2019.  Inom primärvården, där den största ökningen finns, ökade kostnaderna för hyrsjuksköterskor med mer än 600 procent under 2020. Det är en enorm ökning.

Siffrorna pekar åt helt fel håll, och går inte att skylla på pandemin. Andra regioner som drabbats minst lika hårt av pandemin har minskat sina kostnader eller sett marginella ökningar. Att Region Östergötland inte presterar bättre beror på misslyckad personalpolitik. Det är grundorsaken.

Missnöjet och frustrationen hos personalen kan inte vara okänt för någon. Det är omöjligt att inte höra de många röster som uttrycker hur arbetsgivaren, Region Östergötland, misslyckas med att visa uppskattning med bra arbetsvillkor och bättre löner. Det är detta som leder till att personalen slutar och gör det svårt att rekrytera ny, vilket i sin tur ökar beroendet av hyrpersonal. Så ser den negativa spiralen ut - och det är den som måste brytas. 

Det som behövs är en annan personalpolitik. En personalpolitik som gör att man får rimliga löner och garanteras framförhållning och återhämtning. Där man inte behöver springa mellan patienter utan möjlighet till rast. Där man inte behöver oroa sig för om man ska få semester eller ej. Där man inte behöver vara rädd för att telefonen ska ringa på lediga dagar då man jagar personal som kan fylla de tomma schemaraderna. Och så vidare.

Det är dags att inse att den nuvarande politiken inte fixar personalförsörjningen. Lägg mer resurser på löner och bättre arbetsvillkor för personalen. Det är bara så vi kan vända trenden. Det är bättre att lägga pengar på vår kompetenta personal än i hyrbolagens fickor! Det borde vi kunna vara överens om över alla partigränser.