Högern saknar framtidsplan i sin klimatpolitik

Vi är mitt i sommaren, och har blivit påminda om effekter av klimatförändringar i form av extremväder - igen!

Miljöpartiet vill öka energieffektiviseringen och utveckla smarta elnät, skriver de i en debattartikel.

Miljöpartiet vill öka energieffektiviseringen och utveckla smarta elnät, skriver de i en debattartikel.

Foto: Johan Alp/SvK

Debatt2022-07-12 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om vi tittar på debatten i Sverige verkar det dock som om skygglappar dominerar. Flera partier bjuder över varandra för att med skattemedel göra det billigare att bränna fossila bränslen. 

Vi i Miljöpartiet menar att dessa skattemedel bör användas till att sänka priset på mat genom att sänka matmomsen, inte till att driva på den globala uppvärmningen. Det verkar som om vi är det enda parti som insett att mat är viktigare än olja.Samtidigt vill vi också lägga än större summor där de gör mest nytta: Särskilt stöd till glesbygd och förändra reseavdraget, så de som bor utanför tätort får bättre förutsättningar.

Sverige behöver ställa om sin kurs mot en framtid att längta till, och vi vill att alla ska vara med i den omställningen.

Den svenska högern behöver dock skaffa sig en riktig plan för hur målen i Parisavtalet ska uppnås. När de ändå funderar på en sådan plan kan de också passa på att lära sig hur tid fungerar. I debattartiklar och på ledarsidor argumenteras det att ny kärnkraft, som tidigast skulle kunna vara igång i mitten av 2030-talet, är den enda vägen framåt. 

Detta medan målen i Parisavtalet inkluderar mål satta till 2030. Så fungerar inte tid, och så fungerar inte den omställning vi måste göra.I maj i år sjösattes vindkraft utan någon som helst subvention utanför Nederländernas kust. Vårt grannland Danmark ser samma möjlighet, och inte heller där krävs något stöd från skattebetalare. Sverige har samma möjlighet att utnyttja våra tre kuster.

Men istället för att låta marknaden sköta det, utan någon noterbar kostnad för skattebetalarna, vill Moderaterna lägga 400 skattemiljarder på att bygga ut dyr kärnkraft.Sverige behöver ställa om. Vi vet också genom gedigen forskning hur det behöver göras, och vilken nytta för samhällsutvecklingen i Sverige det skulle vara att också genomföra det. Istället sitter högern och är besatta av att inte ge Miljöpartiet rätt. 

Det har blivit viktigare att ställa oss i dålig dager för att vinna låga poäng än att ta det ansvar som krävs för de utmaningar vi står inför som samhälle. Inför förra valet hävdade högern att de skulle lämna "riktiga förslag istället för symbolpolitik". Vi har sett i utvärderingar av bland annat WWF och Naturskyddsföreningen att högern inte ens ägnade sig åt symbolpolitik, utan helt enkelt totalt struntade i klimat- och miljöpolitik! Under tiden, i regering, drev vi fram de största klimat- och miljösatsningarna i Sveriges historia. 


Till valet i höst är det bara ett parti som fullt ut tar ansvar för omställningen: Miljöpartiet. Därför vill vi:

- Bygga ut vår förnybara energiförsörjning med vindkraft till havs som vårt grannland Danmark

- Ökar takten i reduktionsplikten, så vi blir mer självförsörjande och pressa ner priset genom större produktion

- Öka energieffektiviseringen och utveckla smarta elnät

- Utöka stödet till de som verkligen behöver det, i gles-, och på landsbygd

-Utveckla kollektivtrafiknätet för ökad tillgänglighet 

- Satsa på utbyggnad av laddstolparKlimatförändringarna kräver nya lösningar. Högern saknar svar. Istället ägnar de sig åt eskapism: Drömmer om framtida kärnkraft, och utmålar alla andra alternativ som omöjliga. Vetenskapen och vår omvärld säger emot dem. Det gör även vi.