Hjälp barnen i Östergötland till ett friskare liv

Två av tre föräldrar tycker att deras barn rör på sig för lite i vardagen, det visar en färsk Sifoundersökning som Svenska Bowlingförbundet gjort.

Debatt 13 september 2022 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att fler barn ska få uppleva den glädje som en aktiv vardag kan ge behöver Östergötlands beslutsfattare lyssna på både föräldrar och oss i idrottsrörelsen.Rörelse och glädjefyllda aktiviteter är något många av oss ser tillbaka på med ett leende när vi tänker på vår barndom. Från spontanaktiviteter på raster till träningspassen med vännerna i klubben. Att få träna och utmana sig efter sina förutsättningar, träffa nya kompisar och vara en del av en gemenskap i en förening.

Tyvärr är det många barn i Östergötland som inte har hittat en idrottsaktivitet att sysselsätta sig med och många föräldrar är oroliga över sina barns motionsvanor. Två av tre föräldrar, 65 procent, skulle vilja att deras barn rörde på sig mer i vardagen. Det visar den Sifoundersökning som vi på Svenska Bowlingförbundet låtit göra bland föräldrar till barn mellan 0–17 år. I Östergötland motsvarar det föräldrarna till omkring 61 000 av länets cirka 94 000 barn.I dag är stillasittandet ett utbrett samhällsproblem och ett hot mot folkhälsan i alla åldrar. Enligt Folkhälsomyndigheten bör barn och unga vara fysiskt aktiva minst en timma om dagen. Redan 2017 visade myndighetens undersökningar bland skolbarn mellan 11 och 15 år att de spenderade i genomsnitt 70 procent av den vakna tiden sittande, stående eller i minimal rörelse.

För en del barn kan det vara avskräckande med den tidiga elitsatsning som bedrivs inom vissa sporter. Men det finns många idrotter som anpassar sin idrott på ett bra och inspirerande sätt. Vi har märkt att barn och unga som kanske inte har trivts i en idrott som elitsatsar tidigt kan komma till sin rätt i vår verksamhet. Bowling erbjuder arbete för både kroppen och hjärnan och passar i alla åldrar. Inom sporten kan man stegvis utvecklas efter sina egna förutsättningar och det finns anpassade träningsutmaningar för alla.Att få in regelbunden rörelse och hitta meningsfulla aktiviteter i tidig ålder leder ofta till ett fysiskt aktivt liv även när man blir äldre. Dessutom kan fysisk aktivitet förbättra den psykiska hälsan.

Vi på Svenska Bowlingförbundet vill att alla barn och unga ska ges möjligheter till idrott och rörelse. Därför uppmanar vi Östergötlands politiker och beslutsfattare att prata med de föräldrar och lärare som brinner för att barn ska få möjlighet att uppleva den glädje som en aktiv vardag kan ge. Prata gärna även med oss i idrottsrörelsen, vi delar gärna med oss av våra kunskaper om vilka resurser som krävs och vilka möjligheter vi ser att få fler barn i rörelse.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa