Hemtjänstens personal måste få bättre förutsättningar

Tack för ditt inlägg Jessica Almroth, jag ser samma problem för hemtjänsten i Norrköping som du beskriver och vi i Borgerlig Samverkan tar nu tag i de sakerna.

Vi har sett att vi behöver ha tydligare mål och helhetssyn och samarbeta bättre utifrån det. Då kan vi även bli bättre på uppföljning och förändra saker när det behövs, skriver Patrik Palm (M) ordförande Vård- och omsorgsnämnden.

Vi har sett att vi behöver ha tydligare mål och helhetssyn och samarbeta bättre utifrån det. Då kan vi även bli bättre på uppföljning och förändra saker när det behövs, skriver Patrik Palm (M) ordförande Vård- och omsorgsnämnden.

Foto: Susanna Beskow Norgren

Debatt2024-02-14 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

 "Tillitsbaserad styrning bättre än minutstyrning" NT 5/2

Du föreslår att vi ska frångå detaljstyrning och använda oss av tillitsbaserad styrning och det är precis det vi jobbar för. Som du skriver är vi överens om att en förutsättning för det är att ge cheferna bättre förutsättningar för att leda verksamheten och det pågår nu ett stort arbete för att komma dit. 

Dessutom ser vi i Borgerlig Samverkan att personalen behöver få bättre förutsättningar, tidigare har kommunen inte haft tillräcklig koll på om man gett rimliga förutsättningar för saker som till exempel restider och dokumentation men det ser vi nu över.

Hemtjänsttagarnas behov varierar mellan olika dagar så vi intensifierar nu arbetet med att få alla att jobba med det vi kallar ramtid som innebär att man inte längre ska följa något minutschema. Tillsammans med hemtjänsttagarna ska ni som utför arbetet istället kunna jobba utifrån de behov som för dagen är viktiga utan att det styrs uppifrån.

Dessutom kan jag passa på att berätta att vi har sett att vi behöver ha tydligare mål och helhetssyn och samarbeta bättre utifrån det. Då kan vi även bli bättre på uppföljning och förändra saker när det behövs. Vi behöver tydligare sätta fokus på att våra medborgare ska få den vård- och omsorg de förtjänar, jag kommer mer än gärna till er arbetsplats och fortsätter att samtala om hur vi tillsammans kan jobba för det.