Heltidsarbete ger fler kvinnor trygghet och frihet

Borgerlig samverkans och Sverigedemokraternas förslag att slopa heltid som norm inom kommunen är ett slag i ansiktet gentemot de kvinnodominerade yrken som vi har, skriver socialdemokraterna Magnus Cato, Olle Vikmång och Maria Sayeler.

Fler och fler av välfärdens medarbetare arbetar heltid och det är en positiv utveckling för välfärden eftersom rekryteringsbehoven minskar, jobben blir mer attraktiva och jämställdheten ökar, skriver socialdemokraterna Maria Sayeler, Magnus Cato och Olle Vikmång.

Fler och fler av välfärdens medarbetare arbetar heltid och det är en positiv utveckling för välfärden eftersom rekryteringsbehoven minskar, jobben blir mer attraktiva och jämställdheten ökar, skriver socialdemokraterna Maria Sayeler, Magnus Cato och Olle Vikmång.

Foto: Louise Åsenheim/Michael Svensson/Thomas Möller

Debatt2024-06-18 22:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under flera år har samhället genomgått kriser som riktat ljuset på välfärdens medarbetare och chefer. De har handskats med extremt tuffa arbetsförhållanden under coronapandemin och nu genomgår de tuffa arbetsförhållanden när besparingar sker i både regioner och kommuner. 

Eftersom fyra av fem anställda i kommuner och regioner är kvinnor så är det på dem ljuset har fallit som starkast. Det är kvinnorna som står främst i ledet och tar smällen när krisen drabbar oss. Därför är det beklagligt att Borgerlig samverkan tillsammans med Sverigedemokraterna valt att gå fram med ett förslag att slopa heltid som norm inom Norrköpings kommun. Det förslaget är ett slag i ansiktet gentemot de kvinnodominerade yrken som vi har och ett sätt att vrida tillbaka tiden tio år. 

Välfärden har stora rekryteringsutmaningar och för att bryta den negativa utvecklingen införde Socialdemokraterna heltid inom Norrköpings kommun som norm år 2017. Fler och fler av välfärdens medarbetare arbetar heltid och det är en positiv utveckling för välfärden eftersom rekryteringsbehoven minskar, jobben blir mer attraktiva och jämställdheten ökar. I praktiken är det kvinnodominerade yrken som drabbas och deras förutsättningar att kunna försörja sig nu och i framtiden. Norrköping hamnar på efterkälken i arbetet för att stärka välfärdsyrken och öka jämställdheten. 

Sveriges kommuner och regioner tillsammans med de fackliga parterna är överens om den så kallade ”heltidsresan” och vill gemensamt arbeta för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Därför är det väldigt konstigt om Borgerlig Samverkan tillsammans med Sverigedemokraterna går i motsatt riktning och sänker ambitionen. Det är lågavlönade kvinnofällsyrken som påverkas mest när man återgår till deltidstjänster. Det är tydligt vilka vinster som kommer med heltidsarbete: 

  • Det ökar inkomsten varje månad
  • Ger högre pension 
  • Ökar avsättningar till a-kassa och socialförsäkringar. 

Dessutom ger ett heltidsarbete fler kvinnor trygghet och frihet genom ökade möjligheter att vara självförsörjande och ekonomiskt oberoende. Inför valet 2022 gick Sverigedemokraterna fram med förslaget om att höja lönerna inom dessa yrken men två år in i mandatperioden har man inte kunnat se röken av höjda löner utan snarare en tillbakagång från heltid till deltid. 

Oavsett arbetare eller tjänsteman ska du kunna försörja dig på ditt arbete. Tyvärr är det inte så för många kvinnor i arbetaryrken.