Hela Norrköping ska leva - både staden och landsbygden

Den aktuella regeringskrisen är ett exempel på när Centerpartiet är med och tar ansvar för ledningen av landet och samtidigt håller fast vid partiets ideal och värderingar.

Debatt 28 juni 2021 14:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På ett mer lokalt plan har den tillfälliga flytten av hemtjänsten på Bygdevägen i Östra Husby fått stor uppmärksamhet och vållat en hel del debatt. Det går att dra en parallell mellan de båda frågorna, även det är ett exempel på när Centerpartiet tar ansvar och samtidigt står fast vid sina grundläggande värderingar.

 

Något som Centerpartiet aldrig kommer ge avkall på är att ge en möjlighet för att hela Norrköping ska leva, både staden och landsbygden. Vi ser att båda delarna behövs för en helhet. Av den anledningen värnar Centerpartiet om att det ska finnas en likvärdig vård- och omsorg oavsett var i Norrköpings kommun som du bor. Centerpartiets grundinställning är att bibehålla en hemtjänst stationerad på Vikbolandet. Att arbeta för att jobben ska finnas där du bor är något som Centerpartiet alltid kommer att driva på för.

 

De rådande omständigheterna gör det svårt att nu ändra i beslutet om att tillfälligt flytta hemtjänsten på Vikbolandet. Centerpartiet har arbetat aktivt inom Kvartetten för att göra det bästa av situationen. Vid vård- och omsorgsnämndens möte den 16 juni röstades Kvartettens förslag igenom, ett förslag som Centerpartiet varit drivande i att ta fram. Förslaget innebär bland annat:

att onödiga resor och transporter ska undvikas och att lokaler nära brukarna används vid behov,

att verksamheten ska flytta tillbaka till Östra Husby senast i samband med att de nya lokalerna är färdigrenoverade första kvartalet 2023,

att en handlingsplan med konkreta åtgärder och kostnader presenteras för nämnden,

att hur arbetet fortskrider enligt handlingsplanen följs upp löpande och att det presenteras månadsvis för nämnden.

Samtliga punkter är viktiga steg för att långsiktigt och hållbart behålla hemtjänsten på Vikbolandet och Centerpartiet kommer aktivt bevaka frågan fortlöpande.


Ämnen du kan följa