Hedra Förintelsens offer genom att värna demokratin

Idag, den 27 januari, är det förintelsens minnesdag.

Förintelsen är ett skrämmande exempel på vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati och människors lika värde vid liv, skriver Bilden från koncentrationslägret Auschwitz i januari 1945.

Förintelsen är ett skrämmande exempel på vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati och människors lika värde vid liv, skriver Bilden från koncentrationslägret Auschwitz i januari 1945.

Foto: SUB

Debatt2022-01-27 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förintelsen är ett skrämmande exempel på vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati och människors lika värde vid liv. Under förintelsen mördades cirka sex miljoner judar. Därutöver förföljdes, fängslades och dödades bland annat romer, funktionsnedsatta och homosexuella.

Vi uppmärksammar inte bara Förintelsens minnesdag för att minnas utan även tyvärr för att det än idag är högst relevant och inte minst i vårt Norrköping. 

Idag ser vi en utveckling med ökande antisemitism och mer ifrågasättande av demokratins grundvalar om alla människors lika värde i fler europeiska länder. Vi ser odemokratiska krafter som ger tydliga avtryck i storpolitik vilket riskerar leda till ökad polarisering och ställa grupper av människor mot varandra. Det är en utveckling vi måste motverka. 

Vi uppmanar alla till mod att värna människovärdet genom att prata om demokrati och alla människors lika värde även i en tid av pandemi som förhindrat människor att mötas på samma sätt som vanligt. Pandemin har skapat större enskildhet vilket kan vara en risk när kraftsamling för demokrati och människovärde behövs. Därför är det viktigare än någonsin att berätta om det brott mot mänskligheten som Förintelsen innebär. 

Nazisterna tog inte makten med våld eller genom militära kupper. De röstades fram i ett val där valsegraren valde att ta in det nationalsocialistiska partiet i regeringssamverkan. Vi har facit på resultatet. Vi vet hur det gick, och som en konsekvens av den vetskapen är vaksamhet på människovärde och mänskliga rättigheter och bevarande av mångfald i ett öppet samhälle den viktigaste grundvalen.

Demokrati måste ständigt upprätthållas. Demokrati bygger på dynamiken i mänskliga relationer där kärleken till människan är grundvärdet. Alla behövs i arbetet för ett hållbart demokratiskt samhälle vars främsta grund är delaktighet, människovärde och att motverka all antisemitism, rasism och diskriminering.

På grund av pandemin har vi tvingats ställa in det traditionsenliga fackeltåget men vi vill uppmana er att fortsätta diskutera demokratin och alla människors lika värde. Det är så vi hedrar offren som förlorade livet under Förintelsen och påminner oss själva om att människors lika värde aldrig får ifrågasättas.