Hållbart brukande av resurserna nödvändigt

"Vi vill se en omställning till ett långsiktigt hållbart brukande av de resurser som både jordbrukare, skogsägare och vi alla på vårt jordklot är starkt beroende av", skriver debattören.
"Vi vill se en omställning till ett långsiktigt hållbart brukande av de resurser som både jordbrukare, skogsägare och vi alla på vårt jordklot är starkt beroende av", skriver debattören.

Naturskyddsföreningen utmålar inte några enskilda skogsägare eller bönder som miljöbovar.

Debatt 21 juni 2022 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik

"Felaktigt att utmåla skogsägare som miljöbovar" NT 16/6


Vi anser att det är ett systemfel där politiska förutsättningar måste ges. Vi vill se en omställning till ett långsiktigt hållbart brukande av de resurser som både jordbrukare, skogsägare och vi alla på vårt jordklot är starkt beroende av. 
Naturskyddsföreningen granskar partierna på vetenskaplig grund utifrån det som är en långsiktigt hållbar miljöpolitik. Och då hamnar de borgerliga partierna, inklusive KD, sist med MP och V i topp. Våra debattinlägg i NT belyste den granskning som gjorts på riksplanet av alla partiers miljö- och klimatpolitik innevarande mandatperiod. Norrköpingskretsen jobbar lokalt med hållbarhetsfrågor. Alla partier har svarat på vår enkät som nu sammanställts och betygsatts. Här är vi kritiska till att flera partier vill fortsätta bygga industrier och lager på åkermark, där vi anser lokalproducerad mat med korta transporter ska odlas.

Flera är dessutom emot nya naturreservat, samtidigt som de vill lägga våra skattepengar på förlustflygplatsen som enbart har ”charter-bad-resor” och är helt utan reguljär trafik och som dessutom upptar en enorm markresurs för bättre klimatsmart och lönsam verksamhet. Så även lokalt hamnar MP och V i topp.

 

Naturskyddsföreningen anser att ekologiskt bör stimuleras och vi rekommenderar alla köpa ekologiska produkter. Vi anser att framtidens matproduktion måste bygga på hållbara metoder som ger oss mer än bara mat, biobränslen och andra råvaror. Vårt sätt att odla måste också kunna ge oss levande och bördiga jordar, större kolinlagring, biologisk mångfald och rent vatten.


Det intensiva skogsbruket, med kalhyggen har omvandlat stora delar av Sveriges skogsekosystem i grunden. Skogens biologiska mångfald befinner sig i kris. Skogen har därtill en viktig roll i klimatomställningen, men naturens gränser måste vara det som styr hur skogen brukas. Naturkrisen handlar om förlusten av biologisk mångfald (ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden).

 

Just nu pågår den kraftigaste minskningen av arter i mänsklighetens historia, vilket äventyrar vår framtida matförsörjning, tillgång till rent vatten, ekonomi, hälsa och livskvalitet. Förlusten av biologisk mångfald orsakas av mänsklig aktivitet och felaktiga politiska beslut. I slutet av augusti arrangerar vi en politisk debatt i Norrköping på temat ”Rösta för ett hållbart Norrköping” Alla är välkomna - vi behöver hjälpas åt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa