Grova våldet toppen på ett isberg av samhällsproblem

Det grova våldet utgör en allt tydligare nationell kris. Våldet i sig är den synliga toppen av ett isberg av samhällsproblem med utanförskap och systemhotande kriminalitet.

De delar som får störst betydelse på lokal nivå är att kraftigt förstärka och kravställa den operativa förebyggande samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF), skriver miljöpartisterna Martin Marmgren och Robert Nordman. Arkivbild från sprängningen på Slottsgatan i Norrköping sommaren 2023.

De delar som får störst betydelse på lokal nivå är att kraftigt förstärka och kravställa den operativa förebyggande samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF), skriver miljöpartisterna Martin Marmgren och Robert Nordman. Arkivbild från sprängningen på Slottsgatan i Norrköping sommaren 2023.

Foto: Pontus Stenberg

Debatt2023-10-10 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns inget Alexanderhugg för att vända utvecklingen och få stopp på våldet. Problemen och de bakomliggande faktorerna är mångfacetterade. Det behöver lösningarna också vara. Vi ser tre nyckelbegrepp: Stoppa, förebygga och skapa tillit.

Det krävs åtgärder som i det akuta skedet trycker tillbaka det dödliga våldet. Detta handlar både om lagföring av de som begår och anstiftar brotten, och att här och nu fånga upp de barn som är inne i eller på väg att dras in i grov brottslighet. Vi behöver arbeta tillsammans på alla nivåer. 

De delar som får störst betydelse på lokal nivå är att kraftigt förstärka och kravställa den operativa förebyggande samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF). Därtill fortsatt förstärkning av de brottsbekämpande myndigheterna, speciellt för att få lagfört de som begår de grova brotten. 

Vi behöver också samarbeta än mer för att effektivisera kampen mot den kriminella ekonomin och göra insatser mot välfärdsbrottslighet. Detta kräver samverkan mellan myndigheter, och här måste vi riva sekretesshinder. Vi behöver resurssätta avhopparverksamhet på den nationella nivån.

Parallellt med det direkt brottsbekämpande måste vi öka den förebyggande och relationsskapande samhällsnärvaron genom bland annat fler områdespoliser och fältassistenter. Där också stärka och utveckla kommunernas operativa brottsförebyggande arbete i samverkan med polis, bostadsbolag och civilsamhälle. Norrköping har haft framgång med en sådan modell i Hageby och Klockaretorpet. Det som fungerar behöver göras mer av.

När vi pratar om att arbeta tillsammans på alla nivåer så menar vi exakt det. Det behövs en förstärkning av socialtjänsten vad gäller verktyg, lagstiftning, utbildning och resurser. Till den kraftsamlingen tillhör kompensatorisk satsning på skola, inklusive andra roller i skolan som elevhälsoteamen. Ja, arbetet kan och måste börja än tidigare med hembesöksprogram, och samarbete mellan region och kommun. Här börjar vi arbetet med tillitsskapande, det tredje nödvändiga steget för att återupprätta samhällskontraktet.

Tilliten byggs kontinuerligt. Vi bygger den genom att vara på positiva mötesplatser som kultur- och aktivitetshus. Vi behöver att stat och kommun flyttar in samhällsfunktioner i utsatta områden, speciellt de myndigheter och kommunala kontor som ger service åt allmänheten. Vi bygger den också genom att ta bort avgifterna för fritidsverksamheten så att den blir tillgänglig för alla barn och omfattande, långsiktiga, satsningar på civilsamhället. Kort och gott: Vi måste samla oss kring förmågan att bygga tillit till myndigheter och människor emellan. 

Detta är en omfattande men inte fullständig lista över vad som behöver göras. Här krävs handlingskraft och investeringar i välfärden. Alla satsningar kan se förskräckande ut för de som sitter med en pressad budget. Vi måste då se att kostnaden för att inte agera är betydligt högre. Nedskärningar för tjugo och trettio år sedan betalar vi idag inte bara i pengar, utan framförallt i liv och i ett krackelerat samhällskontrakt. 

Gangsterliv får inte vara en lockande dröm. 

En mamma som begraver ett barn efter skjutning är aldrig acceptabelt.