Grattis till både er läkare och Vrinnevisjukhuset

Oppositionsråden Marie Morell (M) presenterar idéer till treårsbudget.
Oppositionsråden Marie Morell (M) presenterar idéer till treårsbudget.

Den 8 januari, är en stor och viktig dag i Vrinnevisjukhusets historia. Det är dagen då den första kullen av läkarstudenter tar sin examen i Norrköping.

Debatt 8 januari 2022 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är givetvis en stor dag för de studenter som nu är redo att ta klivit ut i arbetslivet, men det är större än så. Det vittnar om den resa som Vrinnevisjukhuset gått igenom. Att inrätta läkarutbildning på Vrinnevisjukhuset fanns överhuvudtaget inte på kartan för bara åtta, nio år sedan. 

 

När Alliansen och Vrinnevilistan tog över makten i dåvarande landstinget 2006 var Vrinnevisjukhuset ett sjukhus i spillror. Den tidigare S-ledningen hade gjort drastiska förändringar som skapat en uppgiven stämning både på sjukhuset i och Norrköping som helhet. En viss återhämtning hade påbörjats när man återöppnas akuten hela dygnet igen. Men det räckte inte. 

 

Efter vårt tillträde lade vi, tillsammans med tjänstemännen och alla medarbetare i verksamheten, ett stort fokus på att återupprätta Vrinnevisjukhusets självförtroende igen. Det handlade självklart om verksamheten som sådan – men inte minst om ledarskap. Vi fattade bland annat beslut om att utveckla Vrinnevisjukhuset med stora om- och tillbyggnationer, något som pågår för fullt än idag. 

 

Att inrätta läkarutbildning på Vrinnevisjukhuset var ytterligare ett viktigt steg för att stärka och utveckla Vrinnevisjukhuset efter den jobbiga tiden i början av 2000-talet. Därför är det oerhört roligt att nu se de första stunderna ta sin examen i Norrköping. 

Ibland får jag frågor om vad jag är mest stolt över som politiker – och framför allt under de åtta år jag var ordförande för landstingsstyrelsen och vi satt vid makten. Mitt svar brukar då vara just Vrinnevisjukhuset och den ”resa” som vi gjorde där, tillsammans. 

 

Idag är det ingen som längre ifrågasätter Vrinnevisjukhusets existens eller relevans. I Östergötland är alla sjukhusen beroende av varandra. Fungerar inte verksamheten på Vrinnevisjukhuset så fungerar inte Universitetssjukhuset i Linköping och vise versa. 

 

Jag säger inte att allt är optimalt och perfekt, det finns alltid mer att göra. Fler och nya utmaningar att möta. Vårdplatsbristen är en sådan fråga, men som inte är unik för Vrinnevisjukhuset – utan kompetensförsörjningen (för det är ju bemanning det handlar om) är något som sjukvården i stort brottas med.

Men utgångsläget hade varit väldigt annorlunda om vi inte vänt utvecklingen från 2006 och gjort de satsningar vi gjort på Vrinnevisjukhuset. 

Därför känner jag mig lite extra glad och stolt nu när de första läkarstudenterna tar sin examen efter ha läst sina avslutande år på just Vrinnevisjukhuset. Ett stort grattis till er! Men också grattis till Vrinnevisjukhuset, Norrköping och hela Östergötland för den utveckling som har skett. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa