Gör vägföreningsfrågan till en valfråga!

Självklart måste vi över 6000 fastighetsägare och ca 30 000 boende se till att få rättvisa även när det gäller avgifter såsom vägföreningsavgiften.

Debatt 16 juni 2022 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Boende i Åby/Jursla (Kvillinge), Kolmården, Strömsfors, Kimstad, Svärtinge Östra och Herstaberg betalar årligen ca 15 miljoner för infrastrukturen vägar/gator. Ännu värre blir det från och med 2023. Kanske blir avgifterna de dubbla. 

 

Vad betyder Olle Vikmångs uttalande i NT 31 mars? Vi kunde då läsa följande i NT ”Inför valet 2022 har Socialdemokraterna nu gjort en helomvändning. De vill utreda möjligheten för kommunen att överta vägföreningarna i Krokek, Åby/Jursla, Svärtinge, Östra Husby, Skärblacka och Kimstad.” Det uttalandet betyder inte ett dugg eftersom överföring av ansvaret för parker, lekparker, gång och cykelvägar, skogar etcetera till vägföreningarna planeras precis som beslutades den 14 december 2021, trots att det är kommunens egendom!

 

Vet ni som bor i lägenhet i dessa vägföreningsområden om att även ni betalar vägföreningsavgiften? Varje lägenhet debiteras 60% av avgiften för en villa.

Undantagna är självklart alla vägföreningar som tillhörde Norrköping före 1971 inklusive Lindö. Även Svärtinge Skogsbacke är enligt dagens lagar undantaget liksom alla nya planerade områden. Det bestämmer lagen, den skall skapa likabehandling är det tänkt. Flertalet kommuner i landet tog över vägföreningarna i samband med kommunsammanslagningen 1971. Det gjorde även Norrköping men bara för en period, tiden 1971- 1997.

 

Likabehandlingsprincipen gäller inte i Norrköping från och med 1998! Om du flyttar till Linköping blir du likabehandlad, men du behöver inte flytta till Linköping. Gör vägföreningsfrågan till en valfråga. Gör din röst hörd och kräv besked i vägföreningsfrågan före valet! De styrande politikerna i Norrköping förstår inget annat. Risken att förlora makten måste tydliggöras av oss som särbehandlas. Kanske kan vi då få politikernas öra eller är de tondöva? Vi hoppas självklart få till en verklig och ärlig dialog så att det blir ett verkligt omtag i vägföreningsfrågan.Vi har redan ställt frågan den 3 mars till Olle Vikmång om han är beredd att ta ett omtag och börja på ett blankt papper. Uttalandet den 30 mars av Olle Vikmång gav ett visst hopp men inget arbete med att överföra ansvaret för parker, lekparker, gång och cykelvägar, skogar, vandringsleder med mera har stoppats. Målsättningen att Vägföreningarna skall ta överta även det ansvaret 1 januari 2023 kvarstår! Vi drabbade i ytterområdena måste påverka så det blir en förändring genom att agera nu och fram till valet, sen är det för sent! 

 

Hur påverka? Jo, genom opposition och försök till dialog! 

 

Vi Villaägare Kvillinge/Norrköping, Styrelsen

Oberoende av Villaägarnas Riksförbund


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa