Gör vägföreningsfrågan till en valfråga!

Vi ser fram emot en konstruktiv dialog om vägföreningsfrågan som Olle Vikmång utlovar samt en utredning om övertagande av kommunen.

Debatt 23 juli 2022 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vi ska utreda möjligheten att överta" NT 22/6

 

Vad vi är besvikna och förvånade över är att kommunen och Olle Vikmång fortsätter överlämna ytterligare ansvar till Vägföreningarna (VFarna) och att Du, Olle, är medveten om att det finns både ris och ros till det nya bidragssystemet utan att ta hänsyn till det.

 

Vi har inte hört någon av de stora VFarna i yttersamhällena som ger ros till nya arbetsuppgifterna eller bidragssystemet som sjösätts nu. Alla tycks missnöjda!

 

Vad vi förstått så är det ingen VF som av kommunen skriftligt erhållit vad den nya arbetsordningen innebär för respektive VF eller vad det innebär för de invånare som bor i Åby/Jursla, Skärblacka, Kimstad, Kolmården, Strömsfors, Ljunga mfl kommundelar varken nya kostnaderna eller bidragen.

 

Vad alla däremot förstått är att kommunen med Olle Vikmång i spetsen överför ytterligare ansvar på VFarna i dessa ytterområden. Ansvar för gång- och cykelvägar, parker, skogar, lekparker med ofta förfallen utrustning, vandringsleder mm. 

 

Ansvar som tvångsmässigt överförs på styrelser som ska överta ansvaret för upphandlingar, ekonomi, utförande som fortfarande fram till och med 31 december 2022 ligger på kommunen. 

 

Tag bara exemplet lekparker så vet ingen idag om alla vägföreningar i Norrköpings ytterområden kan ta över ansvaret. Vad gäller om en olycka händer i lekparkerna som kommunen uppfört och som i vissa fall är i mycket dåligt skick och som kommunen överför ansvaret till respektive VF? Kommunen äger den och har uppfört dem men anser att VFarnas styrelser skall ta över ansvaret! Är det så kommunens politiker och tjänstemän anser att en demokrati skall fungera idag 2022 eller mera exakt från och med 1 januari 2023. Det liknar mera egenmäktigt handlande än demokrati!

 

Varken ansvariga politiker eller tjänstemän kan ge svar mer än att det åligger respektive styrelse att lösa de problem som VFarnas styrelser anser att de får i sitt knä. Någon av de styrelseledamöter som förstår vad det är som kommunens politiker skickar över på dem har redan avgått men det stora bortfallet kommer att bli i samband med eller strax efter årsskiftet 2022/2023. Det finns redan uttalat! Det är lekmän som ska ”förvalta kommunens egendom på kommunens villkor” som Karin Jonsson och Olof Carlsson uttryckte det på sitt informationsmöte.

 

Norrköpings Kommun lägger över ett ansvar på exempelvis Åby/Jursla VF som är större än för motsvarande skötsel av hela Valdemarsviks kommun. Större delen av kostnaden ska dessutom betalas av oss invånare utöver kommunalskatten. Bidragen som Olle nämner täcker bara bråkdelen av kostnaden.

 

Trots att utredningen om ett eventuellt övertagande ska genomföras så stoppas inte överföringen av ytterligare ansvar på VFarna, trots alla protester, trots att kommunen 1971 tog över allt ansvar för de då inkorporerade egna kommuner på samma sätt som för den ursprungliga delen av Norrköpings kommun. Trots att kommunen 2007 och 2009 tog beslut att överta dessa VFar efter att kommunen 1997 hittat ett kryphål i avtalet så man kunde lämna tillbaka del av ansvaret 1998 till VFarna. Den 1 jan 2023 lämnar kommunen över resten av ansvaret för dessa samhällen till VFarna. 

 

Politikerna visar genom sitt handlande att det inte är att utreda övertagandet som är viktigast. Viktigast är att politikerna inte behöver ta ställning nu och visa hur de tänker inför valet 2022!

 

Vi alla, över 30000, drabbade oberoende om du bor i villa eller lägenhet måste göra detta till en valfråga!

 

Stoppa den största överföringen av ytterligare ansvar någonsin till det att utredningen som startas i höst är klar. Allt annat är ”hål i huvudet” och totalt oansvarigt!

 

Vi vill gärna ha en konstruktiv dialog genom att även du, Olle Vikmång, deltar på möten med oss och vägföreningarna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa