Globala veckor för en rättvisare framtid

Trots de framsteg som görs är det långt kvar innan vi har en rättvis värld, konstaterar Carin Jämtin, Sida, och Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Debatt 21 november 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nästan dagligen kommer nya rapporter om vårt klimat; isarna på Arktis smälter, vädret blir torrare, varmare och mer extremt. I spåren av klimatförändringarna drabbas människor – framför allt människor i fattiga delar av världen som ofta är direkt beroende av naturresurser som skog, mark och vatten för att klara sig.

Det här är en utveckling som vi måste – och kan – vända. Dels genom att arbeta i låg- och medelinkomstländer i partnerskap med dem. Men minst lika viktigt är det lokala arbetet för att skapa en hållbar framtid för alla.

2015 enades världens ledare om de Globala målen för hållbar utveckling. Det är 17 ambitiösa mål om allt från att uppnå jämställdhet och skapa hållbara städer, till att utrota all världens hunger och fattigdom.

 

Mycket har också blivit bättre, fler barn än någonsin går i skolan och fattigdomen i världen har halverats sedan 1990. På miljöområdet satsar Sida genom biståndet på allt från forskning till crowdfunding för ren energi. Ett exempel är ett unikt samarbete med lokala solelsföretag i Zambia där 1,6 miljoner människor på landsbygden kommer att ha fått elektricitet när projektet avslutas 2021.

Men trots de framsteg som görs är det långt kvar innan vi har en rättvis värld. Världens rika länder står för den absolut största delen av världens koldioxidutsläpp. 2017 var de i Sverige 5,1 ton per person och i USA 15,7 ton per person. Det kan jämföras med Mocambiques 0,3 eller Rwandas 0,1 ton per person.

De Globala målen gäller alla – utvecklingsländerna såväl som länder i västvärlden, ner till kommuner, företag och privatpersoner. För biståndsmyndigheten Sida är därför Norrköpings kommun en viktig partner i arbetet för en hållbar framtid.

Genom sitt aktiva klimat- och miljöarbete visar Norrköpings kommun att man vill vara med och bidra till globala målens uppfyllelse. 2017 infördes exempelvis en samordnad varudistribution av kommunens livsmedel vilket har lett till en minskning av antalet leveranser med 60 procent. Energiplanen har ett ambitiöst mål om 100 procent förnybara energikällor och bränslen till 2030 och en färdplan för fossilfrihet kommer att tas fram.

Idag, 21/11, invigs Globala veckorna, ett samarbete mellan Norrköpings kommun och biståndsmyndigheten Sida. Med Globala veckorna vill vi uppmärksamma globala frågor som jämställdhet, hållbarhet, miljö och klimat. Vi vill också visa hur viktigt det är att agera lokalt för att göra skillnad globalt och hur nödvändigt biståndet är för att minska fattigdom och förtryck runt om i världen.

 

Under veckorna kommer vi bland annat att få lyssna till stjärnkocken Paul Svensson som ger tips på hur vi kan minska vårt matsvinn, Reportrar utan gränser berättar om journalisters riskfyllda arbete i konfliktområden och på Stadsbiblioteket visas fotoutställningen Faces of hunger and conflicts. Invigningen hålls ikväll på Arbetets museum då det bjuds på både dans med lokala dansgruppen The Aces och musikunderhållning av stjärnskottet Beata Ernman. 

Över fyrtio lokala aktörer medverkar under veckorna och bidrar till ett ökat intresse för och ett ökat engagemang kring de Globala målen. Vi kan alla bidra till att nå de Globala målen genom att minska utsläpp och miljöbelastning – men också genom att vara föredömen och visa att förändring är möjlig.

Om vi ska få en ren planet, fri från fattigdom och förtryck, måste vi arbeta tillsammans och vi måste agera nu. Vi hoppas att många Norrköpingsbor, föreningar, skolor och företag är med oss i arbetet för en bättre och rättvisare värld!

Carin Jämtin, generaldirektör Sida
Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande

Ämnen du kan följa