Ge varje barn bästa möjliga chans

Många barn behöver sjukvårdens hjälp mot psykisk ohälsa, men för att säkra barnens hälsa behövs hela samhället. Det skriver liberaler från riksdag, Region Östergötland och Norrköpings kommun.

Debatt 9 november 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många barn behöver sjukvårdens hjälp mot psykisk ohälsa. Tillsammans med Centerpartiet och regeringen har vi liberaler enats om att skapa en köfri barn- och ungdomspsykiatri (BUP). I detta ingår stärkt primärvård och ett större statligt ansvar för att stärka elevhälsan redan i år.

Elevhälsan är viktig för att främja hälsa. Varje elev ska kunna få stöd från en kurator om hen behöver, och vi ser positivt på digitala lösningar som komplement till de kuratorer som fysiskt finns på skolorna. Vi behöver även förstärka vårdkedjan och säkra ett gott samarbete mellan familjecentraler, vårdcentraler, ungdomsmottagningar, samtalsmottagningar och elevhälsa. Om de får bättre förutsättningar kan barnpsykiatrin avlastas och fokusera på hjälp till de mest utsatta. 

Varje ung människa måste få en god start i livet och vården kan inte ensam säkra detta: vi tror att ordspråket stämmer att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. 

 

Skolan är en stor del av ett barns dag och en grundläggande del av deras hälsa och framtid. Det kräver studiero i klassrummet och positiv miljö i skolan, på fritids och fritid. Det var viktigt för oss liberaler att få med ett fokus på goda lärmiljöer i vårt samarbetsavtal med Centerpartiet och regeringen, inte minst arbete mot mobbning och stöd i skolan för riskgrupper och barn med neuropsykiatriska svårigheter. 

Vi liberaler har länge arbetat för att säkra elevers tid med sina lärare. Vi medverkade till att återinföra speciallärarutbildningen och prioriterar nu satsningar på fler speciallärare. Vi lovar att noggrant genomföra dessa punkter och att värna resursenheter och särskilda undervisningsgrupper för de barn som behöver dem. 

En svår politisk nöt att knäcka är föräldrars roll i barns skolgång och hälsa. Många barn är stillasittande och sover för lite och detta måste barnens föräldrar få redskap att motverka. Det är också viktigt att unga människor lär sig behärska konsten att ta motgångar: att försöka, komma halvvägs och försöka igen. Barn kan annars ge upp och känna sig misslyckade som individer redan vid vardagliga utmaningar. 

 

Förebyggande arbete och tidiga insatser mot psykisk ohälsa måste prioriteras långsiktigt och involvera allt från föräldrar, skola och elevhälsa till sjukvård. För det finns ingen quick fix, men det är vårt politiska ansvar att ge varje barn bästa möjliga chanser i livet. 

Lina Nordquist, riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson (L) 
Roger Haddad, riksdagsledamot, utbildningspolitisk talesperson (L)
Alexander Höglund, regionråd Östergötland (L) 
Fredrik Franzén, 1:e vice ordf. Utbildningsnämnden, Norrköping (L)


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Ofrivillig ensamhet – ingen ska ha ingen

Ofrivillig ensamhet – ingen ska ha ingen

Debatt: Idrottsrörelsen gör Östergötland starkare!

Idrottsrörelsen gör Östergötland starkare!

Debatt: Medarbetarna som inte alltid syns - vårdens viktiga verktyg

Medarbetarna som inte alltid syns - vårdens viktiga verktyg

Drogtester på arbetsplatser ökar kraftigt • Distansarbete skapar oro • "En tydlig trend"

Drogtester på arbetsplatser ökar kraftigt • Distansarbete skapar oro • "En tydlig trend"

Insändare: Systemfel inom den svenska sjukvården

Systemfel inom den svenska sjukvården