Ge kommuner och regioner chansen testa nya lösningar

Låt oss inspireras av Norge. I vårt grannland har de en specifik försökslagstiftning där regeringen har föreskriftsrätt inom några utpekade områden (såsom integration, hälsa, omsorg, skola, miljö eller plan- och byggfrågor), skriver Anders Henriksson, ordförande SKR. Arkivbild.
Låt oss inspireras av Norge. I vårt grannland har de en specifik försökslagstiftning där regeringen har föreskriftsrätt inom några utpekade områden (såsom integration, hälsa, omsorg, skola, miljö eller plan- och byggfrågor), skriver Anders Henriksson, ordförande SKR. Arkivbild.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, uppmanar regeringen att skyndsamt ta förslagen från utredningen om försöksverksamhet vidare. Det behövs en permanent funktion för att stärka innovationskraften i offentlig sektor. Det är genom att testa vi får underlag för att göra det som utvecklar välfärden.

Debatt 31 december 2023 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns en stor vilja hos kommuner och regioner att testa nytt och ställa om. Det är också helt nödvändigt för att möta den växande utmaningen med att få arbetskraft och resurser att räcka till. Men alltför ofta står regelverk och lagstiftning i vägen, och kommuner kan inte samverka på det sätt som de skulle vilja och behöva. 

Nyligen kom slutbetänkandet av utredningen om försöksverksamhet i den kommunala sektorn. Kort uttryckt handlar det om att kommuner och regioner ska kunna testa nya lösningar inom olika verksamhetsområden, även om dessa går utanför befintligt regelverk eller lagstiftning. Det kan exempelvis handla om nya sätt att samverka på eller hur ny teknik kan användas. 

Under de dryga två år som utredningen pågått har SKR varit med och utvecklat förslag på försöksverksamhet i kommuner och regioner. Nu föreslår utredningen att man tar flera av dessa vidare. Det handlar om förslaget att slå ihop de riktade statsbidragen till ett antal små kommuner till generella bidrag, hur regioner och kommuner ska kunna samverka runt hälso- och sjukvård i hemmet och hur kommunala lantmäterimyndigheter ska kunna samverka för att minska handläggningstiden och om kommunal samverkan på arbetsmarknadsområdet.

Det är nu viktigt att försöken kan komma igång. Vi har följande medskick till riksdag och regering: 

  • Inför en permanent funktion för att möjliggöra  försöksverksamhet

Vi menar att det behövs en permanent funktion för försöksverksamhet. Bra idéer behöver beredas snabbare an vad nuvarande processer ger möjlighet till. En beredningsfunktion bör kunna gå vidare med förslag löpande när de inkommer, och inte som utredningen föreslår bara en gång per år.

  • Ge myndigheterna uppdrag att främja försöksverksamhet

Försöksverksamhet kräver ofta samarbete mellan kommun eller region och en eller flera statliga myndigheter. Det gäller både vid utformning eller utförande av försöket. Regeringen måste därför ge berörda myndigheter uppdrag att främja försöksverksamhet. 

Vi har till viss del sett motsatsen under utredningstiden. Det gäller exempelvis Familjen Helsingborgs arbete med att få till ett försök inom arbetsmarknadsområdet. Här har Arbetsförmedlingen gjort en tolkning av upphandlingsregler och EU-statsstödsregler som hindrar alla möjligheter att ge kommunerna en formell roll i arbetsmarknadspolitiken. 

  • Inför en permanent försökslagstiftning 

Låt oss inspireras av Norge. I vårt grannland har de en specifik försökslagstiftning där regeringen har föreskriftsrätt inom några utpekade områden (såsom integration, hälsa, omsorg, skola, miljö eller plan- och byggfrågor). Till den nya lagstiftningen har en funktion knutits inom ett av departementen. 

I det rådande ekonomiska läget och den demografiska utvecklingen behövs det nya öppningar för utveckling och samverkan. Nu kan staten möjliggöra det genom att tillåta försöksverksamhet. Kommunerna är redo att köra igång direkt. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa