Ge alla barn i Östergötland en plats i idrotten

Vart fjärde barn, 25 procent, saknar en fritidsaktivitet som innefattar rörelse. Det visar en Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Svenska Bowlingförbundet.

Alla barn i Östergötland borde ha möjlighet att hitta en rörlig fritidsaktivitet som passar dem. Därför måste vi inom idrotts-Sverige jobba tillsammans, skriver Petr Hodor, generalsekreterare Svenska Bowlingförbundet.

Alla barn i Östergötland borde ha möjlighet att hitta en rörlig fritidsaktivitet som passar dem. Därför måste vi inom idrotts-Sverige jobba tillsammans, skriver Petr Hodor, generalsekreterare Svenska Bowlingförbundet.

Foto: Svenska bowlingförbundet

Debatt2022-10-21 07:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu måste idrottsrörelsen i Östergötland samarbeta för att fler barn ska hitta en fritidsaktivitet som passar dem, skriver Peter Hodor, generalsekreterare i Svenska Bowlingförbundet.Glädje, rörelse och gemenskap är viktiga värden för alla barn. De flesta hittar detta genom fritidsaktiviteter och delaktighet i föreningslivet – men tyvärr går många barn i Östergötland miste om de fördelar som rörelse och motion kan ge. En Sifoundersökning som vi på Svenska Bowlingförbundet låtit göra bland föräldrar visar att 25 procent av barnen i Sverige saknar en fritidsaktivitet som innefattar rörelse. I Östergötland motsvarar det omkring 23 000 av länets cirka 94 000 barn.Träning och rörelse minskar risken för att drabbas av många av våra vanligaste folksjukdomar. Dessutom förbättras den psykiska hälsan. Enligt en undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten 2021 rapporterar fysiskt aktiva 11–15-åringar att de har mindre besvär med nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnproblem, jämfört med de som är mindre fysiskt aktiva. 

Samtidigt konstaterar myndigheten att bara en dryg tredjedel av den fysiska aktiviteten sker på skoltid. Det innebär att fritidsaktiviteter som involverar rörelse är en viktig förutsättning för barns fysiska och psykiska hälsa.Från bowlingens sida har vi erfarenhet av att hålla dörren på glänt lite extra för de barn som inte hittat sin plats i andra idrottssammanhang. Vi tror att känslan av tillhörighet och gemenskap är nyckeln för att hitta en meningsfull fritidsaktivitet. Därför arbetar vi mycket med att skapa en inkluderande miljö där alla barn blir sedda, kan utvecklas i sin egen takt och samtidigt träffa nya kompisar.Så är det tyvärr inte alltid. Exempelvis har tidiga elitsatsningar inom ungdomsidrotten länge varit en källa till debatt, ofta från perspektivet att de barn som väljs bort mår dåligt. En mer förbisedd problematik är att barnen riskerar att helt tappa intresset för idrotten, eller att de tvingas välja bort andra idrotter till förmån för en helhjärtad elitsatsning.Alla barn i Östergötland borde ha möjlighet att hitta en rörlig fritidsaktivitet som passar dem. Därför måste vi inom idrotts-Sverige jobba tillsammans. Ett konkret sätt är att idrottsföreningarna i Östergötland samarbetar prestigelöst för att se till att träningstider inte krockar. Det gör det möjligt för barnen att syssla med flera aktiviteter, få en variation i idrottandet och på så sätt träffa nya vänner. Alla vinner på att fler barn idrottar och har ett hälsosamt liv.