Gapet mellan teori och praktik har aldrig varit större

En liten aning ödmjukhet kanske man kunde ha förväntat sig då ingen av undertecknarna från Skattebetalarna har någon djupare insikt i Söderköpings förutsättningar och ekonomi. Men istället uttalar man sig som man brukar, kategoriskt och tvärsäkert, skriver Jonas Andersson och Malin Östh.
En liten aning ödmjukhet kanske man kunde ha förväntat sig då ingen av undertecknarna från Skattebetalarna har någon djupare insikt i Söderköpings förutsättningar och ekonomi. Men istället uttalar man sig som man brukar, kategoriskt och tvärsäkert, skriver Jonas Andersson och Malin Östh.

Vänsterpartisterna Malin Östh och Jonas Andersson tycker att organisationen Skattebetalarna borde inta en mer ödmjuk hållning innan de kommenterar kommuners ekonomi.

Debatt 27 november 2023 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"I Söderköping råder den late politikerns lösning" NT 20/11

Lobbyorganisationen Skattebetalarna valde för en tid sedan att kasta sig ut i den lokala debatten genom att kommentera Söderköpings kommuns ekonomi. En liten aning ödmjukhet kanske man kunde ha förväntat sig då ingen av undertecknarna har någon djupare insikt i Söderköpings förutsättningar och ekonomi. Men istället uttalar man sig som man brukar, kategoriskt och tvärsäkert. 

Det gör deras inlägg irrelevant. Det är synd. Att fler engagerar sig i frågor som rör den kommunala ekonomin är både angeläget och välkommet. Men då behövs substans och verklighetsförankring. Det räcker att skrapa lite på ytan för att se att Skattebetalarnas budskap är långt ifrån objektivt. De rapporter man lyfter fram har man antingen skrivit själv eller så är det skrivet av systerorganisationen Svenskt Näringsliv –partsinlagor som bygger ett cirkelresonemang.

Svenskt Näringsliv uppmanade i somras regeringen att hålla nere statsbidragen och ”sluta ösa miljardbidrag” över kommunerna. Att det skulle ”ösas” statsbidrag över kommunerna tror vi är en verklighetsbeskrivning som väldigt få kommunpolitiker känner igen sig i, oavsett partitillhörighet.

En majoritet av landets kommuner är satta under hård ekonomisk press och har att hantera extraordinära kostnader i form av generella prisökningar och höga pensions- och räntekostnader. På detta tillkommer ökade behov kopplade till demografin, en pågående kompetensförsörjningskris och stora investeringsbehov. Samtidigt förväntas man också skala upp krisberedskapen och ta ansvar för klimatanpassning. 

På Skattebetalarnas hemsida finns en funktion som de valt att kalla en ”slöseriräknare”, enligt den har Söderköpings kommun en ”effektiviseringspotential” på 34 miljoner kronor. 34 miljoner är mycket pengar för en kommun av Söderköpings storlek, det är inget man enkelt ”effektiviserar” bort. Särskilt inte i en organisation där det mesta av den verksamhet man bedriver är lagstyrd.      

För Valdemarsvik har Skattebetalarna identifierat en ännu större ”effektiviseringspotential” på hela 9,2 procent. I verkligheten är situationen i Valdemarsvik så besvärlig att de borgerliga partier som styr kommunen tömmer sin reserv och budgeterar med nollresultat. Gapet mellan teori och praktik har aldrig varit större.

Skattebetalarna uppmanar kommunsektorn att ”städa upp”. En motsvarande uppmaning till Skattebetalarna känns på sin plats. Städa upp lite, och återkom när ni fått ordning på siffrorna.

 

Artikeln har uppdaterats


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa