Gängbrotten ska straffas hårdare

Gängkriminellas brott skapar stor otrygghet och leder ofta till fler brott. Därför vill vi socialdemokrater att brott som begås av gängkriminella ska straffas särskilt hårt.

Vi socialdemokrater vill att brott som begås av gängkriminella ska straffas särskilt hårt., skriver ordförande i justitieutskottet Fredrik Lundh Sammeli (S) tillsammans med riksdagsledamoten Teresa Carvalho (S).

Vi socialdemokrater vill att brott som begås av gängkriminella ska straffas särskilt hårt., skriver ordförande i justitieutskottet Fredrik Lundh Sammeli (S) tillsammans med riksdagsledamoten Teresa Carvalho (S).

Foto: Henrik Montgomery/Jonas Ekströmer

Debatt2021-09-06 14:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Val 2022

Nu arbetar vi därför vidare med de mest omfattande straffskärpningarna mot gängen som någonsin presenterats.

Uppgörelser mellan kriminella gäng leder till en brottsspiral. Därför vill vi socialdemokrater att brott som begås av gängkriminella ska straffas särskilt hårt. 

Gängbrottsutredningens förslag som nu presenterats innebär att gängkriminella kommer få längre straff. De brott som begås i gängmiljö är ofta mycket allvarliga och straffen ska motsvara allvaret. Dessutom innebär längre straff att grovt kriminella försvinner från gatan under en längre tid. 

Förslagen innebär till exempel att:

Ett straffpåslag för gängbrott. Straffpåslag leder till längre straff för gängen.

Därtill föreslås skärpta straff för brott som gängen ofta förknippas med, bland annat grov utpressning, grovt olaga hot och rån samt också hårdare straff för den som begår brott igen.

Fler brottsmisstänkta ska också häktas och hållas borta från gatorna. Därför vill vi se obligatorisk häktning vid fler brott.

Det ska bli straffbart att dra in unga i kriminalitet, som en del i att stoppa nyrekryteringen.

Gängens inkomstkällor ska också strypas genom till exempel skärpta straff för narkotikaförsäljning.

Även om hårdare straff inte är hela svaret för att stoppa gängvåldet är det en viktig del i vår offensiv mot gängen. Utöver det är den stora utbyggnaden av polisen med 10 000 fler polisanställda som också får fler verktyg och befogenheter helt central.

Därtill stärker vi samhällets kraft långt innan brotten sker. Inga unga ska lockas in i gängen. Tidiga insatser från föräldrar, socialtjänst och skola är mycket viktiga. Ett exempel är att socialtjänsten ska få möjlighet att agera även utan föräldrars samtycke. 

Vi kommer inte backa utan fortsätta samhällets motoffensiv mot gängen. Som socialdemokrater är vårt främsta uppdrag vanligt folks trygghet.