Väg 209 behöver bli bredare och säkrare med mitträcke

Det är inte rimligt att Vikbolandets pulsåder, väg 209, ska vara en sådan farlig väg, skriver fyra centerpolitiker.

Bara senaste tiden, december -23 och i februari -24 har tre människor omkommit på väg 209. Och tittar vi lite längre tillbaka är vi nog många som minns betydligt fler dödsolyckor på denna väg, skriver centerpartisterna Kerstin Sjöberg, Karin Jonsson, Stefan Svensson och Christian Widlund.

Bara senaste tiden, december -23 och i februari -24 har tre människor omkommit på väg 209. Och tittar vi lite längre tillbaka är vi nog många som minns betydligt fler dödsolyckor på denna väg, skriver centerpartisterna Kerstin Sjöberg, Karin Jonsson, Stefan Svensson och Christian Widlund.

Foto: Emil Jakobsson

Debatt2024-03-28 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trafikverket har länge pratat om Nollvisionen - där ett delmål till år 2030 är att antalet omkomna ska minska till hälften och antalet allvarligt skadade ska minska med 25 procent i vägtrafiken jämfört med ett genomsnitt för åren 2017-2019. Statistiken för väg 209 verkar gå i motsatt riktning, trots att det är en statlig väg.

Från Centerpartiet vill nu understryka att väg 209 behöver bli säkrare, breddas och få mittseparering. Det är inte rimligt att Vikbolandets pulsåder ska vara en sådan farlig väg. Det är inte rimligt med alla dessa dödsolyckor i samband med transporter till eller från landsbygderna.

Sverige har kommit långt när det gäller att bygga säkrare vägar. 1986 dödades nästan fyra gånger så många i trafiken som i dag. Fokus har lagts på de stora vägarna där risken är som störst. Genom Östergötland går exempelvis E4, där trafiken ökar år för år. Det är logiskt med trafiksäkerhetsåtgärder på de stora vägarna men från Centerpartiet anser vi att trafiksäkerheten också på de mindre vägarna måste tas på allvar. 

På sina håll är vägstandarden under all kritik. En lägsta acceptabel vägstandard bör sättas. Nollvisionen måste gälla också för landsbygderna. Från Centerpartiet vill vi understryka att också det finmaskiga vägnätet måste vara en del av den plan för framtidens infrastruktur som under de kommande 25 åren behöver leda till massiva investeringar. 

Trafiken ökar också på våra landsvägar och mindre vägar. Ett exempel i vår kommun är väg 209 som är en statlig väg, Vikbolandets pulsåder som sträcker sig från Arkösund till Norrköping. I lokal media rapporteras om trafikolyckor nära nog varje vecka. Bara senaste tiden, december -23 och i februari -24 har tre människor omkommit på väg 209. Och tittar vi lite längre tillbaka är vi nog många som minns betydligt fler dödsolyckor på denna väg. 

Vägen är smal och trafiken har ökat kraftigt på senare tid. Flera bostäder och fritidshus har byggts och planeras byggas, Skenäsanstalten bygger ut för att öka platser för intagna, i Marviken flaggas för utveckling och nyetableringar, aktiva företag är etablerade, populära campingar och besöksmål lockar turism. Vägen nyttjas förutom för pendling i båda riktningarna, för tunga transporter, långsamma fordon som A-traktorer och dessutom för oskyddade trafikanter på cykel, moped, häst och till fots. Det är få bra omkörningsplatser. Det finns dessutom gott om vilt som korsar vägen.

För att lyfta frågan har vi från Centerpartiet lagt en interpellation i både kommunfullmäktige i Norrköping och i Regionfullmäktige i Östergötland för att öka trafiksäkerheten på landsbygderna. Trafikverket behöver få en tydlig signal från kommun och region att prioritera väg 209 ”Norrköpings farligaste väg”.