Fullt rimlig ökning av biljettpriserna

Tobias Holmberg (V) skriver i Norrköpings Tidningar den 3 mars och beklagar sig över Östgötatrafikens ökade biljettpriser och över de differentierade biljettpriserna under rusningstrafik.

Debatt 16 mars 2023 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Östgötatrafikens nya biljettpriser är arbetarfientliga" NT 3/3
 

Att dessa på något sätt skulle vara ”arbetarfientliga” är en uppfattning vi från majoriteten inte delar. 

Kollektivtrafiken är långt ifrån kostnadsfri att tillhandahålla och Östgötatrafikens biljetter är redan kraftigt subventionerade av skattemedel. De ökade kostnaderna för drivmedel och inflation gör en intäktsökning nödvändig och motiverad. 

Vi behöver också kunna säkra finansieringen av Östgötatrafiken, inte bara för att kunna hålla igång verksamheten med många och vältrafikerade linjer men också för att kunna utveckla trafiken. Vi vill nämligen att Östgötatrafiken ska kunna hålla sin goda kvalitet och tillgänglighet även i framtiden.Använder man sig utav det exemplet som Tobias Holmberg själv tar upp, 30-dagarsbiljetten i hela länet som får en höjning på 130 kronor, kan det tyckas vara mycket men utslaget på 21 arbetsdagar på en månad kommer vi upp i drygt sex kronor om dagen. Det är en fullt rimlig ökning givet det rådande läget, långt ifrån en verklighetsfrånvänd prisökning. 

Vi har sedan ungefär ett år tillbaka också, som Tobias tar upp, differentierade biljettpriser för hög- och lågtrafik. Detta initiativ ser vi väldigt positivt på. Det syftar till att skapa incitament för de som kan resa på andra tider, än de mest högtrafikerade, att göra så. Det handlar helt enkelt om att minska de höga kostnaderna i högtrafik. 

 

Vänsterpartiets företrädare presenterar ofta idéer om att sänka kostnaderna i kollektivtrafiken för resenärerna men det kommer sällan några konkreta förslag om hur detta ska lösas utan att höja skatten. Vi hoppas dock att vi i Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd gemensamt över partigränserna ska kunna komma fram till de bästa lösningarna för den östgötska kollektivtrafiken och jag ser fram emot att jobba med dessa frågor tillsammans med Tobias Holmberg och övriga ledamöter i nämnden under de kommande fyra åren.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa