Frysta arvoden har ett viktigt symbolvärde

Att frysa arvodena från 2022 oavsett om det gäller mötesarvoden eller arvoden för politiska uppdrag ger inte dom stora besparingarna men är ett viktigt symbolvärde, skriver Ellen Friberg från Söderköpingsinitiativet.
Att frysa arvodena från 2022 oavsett om det gäller mötesarvoden eller arvoden för politiska uppdrag ger inte dom stora besparingarna men är ett viktigt symbolvärde, skriver Ellen Friberg från Söderköpingsinitiativet.

I sin replik på Vänsterns insändare i NT den 25/5 väljer Michael Danielsson (M) att blanda in även Söderköpingsinitiativet.

Debatt 21 juni 2023 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Politiker måste medverka till besparingar" NT 11/6

 

Han skriver att vi inte var eniga att yrka på frysta kostnadsökningar vad gäller politikerarvoden. Detta är ett faktafel! Vi är helt eniga och samtliga ledamöter inklusive ersättare i Kommunfullmäktige skrev under insändaren – ”Vi politiker bör leva som vi lär” som infördes i NT 11 maj. Upplever Danielsson Söderköpingsinitiativet som ett hot, eftersom han ger oss denna uppmärksamhet? Före valet skrev han om oss i sociala medier: Köp grisen i säcken! Nu efter valet kanske moderata väljare snarare tycker det om Moderaterna, eftersom:

1: Moderaterna valt att samarbeta med Socialdemokraterna.
2: Kommunen visar de sämsta ekonomiska siffrorna på många år.
3: Moderaterna tillsammans med S och KD med största sannolikhet kommer höja skatten till hösten. 

 

Danielssons replik har rubriken ”Politiker måste hjälpas år att hitta kostnadsbesparing”. Detta upprop kan oppositionen stå bakom. Men majoriteten (M, S och KD) verkar inte ha samma intresse eftersom man till exempel värnar höjning av sina egna arvoden. Man har inte heller bjudit in till några gemensamma överläggningar eller presenterat någon konkret strategi för att få kommunens ekonomi i balans.

 

Varför motarbetar Moderaterna till exempel oppositionens förslag att decentralisera planering och schemaläggning vilket skulle öka effektiviteten i bland annat kommunens hemtjänst? En åtgärd som tidigare beräkningar visat kan ge ca 10 miljoner i besparingar plus ökad kvalitet och delaktighet bland medarbetarna. Hur stöttar Moderaterna till exempel Waldorfskolan som sedan 2017 önskat få en detaljplaneändring för att bygga en helt ny förskola i Broby? En investering som inte skulle kosta kommunen något men öka kommunens attraktivitet. Hur möjliggör Moderaterna till exempel föreningslivets visioner om att på olika sätt utveckla kommunen med ideella krafter?

 

Tillbaka till politikerarvodena, där Danielsson tycker att kommunens politiker ska få den ”löneökning” som alla andra får. Mellan 1994 och 2020 har riksdagsarvodena, som våra kommunarvoden grundas på, utvecklats med 158,1%. Motsvarande utveckling för övriga befolkningen är 126 %. Kommunstyrelsens ordförande, Martin Sjölander (M), får drygt 49 000 kronor i månaden för att arbeta 4 dagar i veckan. Att frysa arvodena från 2022 oavsett om det gäller mötesarvoden eller arvoden för politiska uppdrag ger inte dom stora besparingarna men är ett viktigt symbolvärde när alla i den kommunala organisationen tvingas spara. 

 

Danielssons förslag att minska på partistöd kan vi ställa oss bakom. Partierna har idag ett partistöd och ett utbildningsstöd kopplat till antal mandat. För Moderaterna blir det ca 90 000 kr per år. 90 000 kronor som ska användas för att öka kompetensen att leda kommunen och bidra till att attrahera en ny generation förtroendevalda….


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa