Fritidsgårdarna behöver utvecklas - inte avvecklas

För Miljöpartiet är satsningar på barn och ungdomar av hög prioritet. Därför fanns i vårt budgetförslag för 2024 inga nedskärningar på skolan och fritidsverksamheten, skriver miljöpartisterna Bengt Cete, Hedda Ottesen och Robert Nordman.
För Miljöpartiet är satsningar på barn och ungdomar av hög prioritet. Därför fanns i vårt budgetförslag för 2024 inga nedskärningar på skolan och fritidsverksamheten, skriver miljöpartisterna Bengt Cete, Hedda Ottesen och Robert Nordman.

Det har kommit till allmänhetens kännedom att det inom kommunens förvaltning arbetats fram ett förslag till kraftiga nedskärningar i Norrköpings fritidsgårdar.

Debatt 7 februari 2024 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är inte förvånande då Borgerlig Samverkan i sin budget haft det dåliga omdömet att skära ned anslaget till verksamheten med nio miljoner kronor.

I den debatt som följt nyheten framhålls med all rätt fritidsgårdarnas roll i det förebyggande arbetet och betydelsen av detta speciellt i de socioekonomiskt mest utsatta områdena. Men gårdarnas roll är betydligt större än så. 

I alla befolkningsgrupper finns barn och ungdomar som har behov av en öppen plats att komma till, där det finns trygga vuxna och aktiviteter på friare villkor än i föreningslivet och som inte heller kostar pengar. 

I debatten nämns ofta just begreppet “förebyggande” - att fritidsgårdarna är del av att förebygga otrygghet och kriminalitet bland unga. Att endast fokusera på det förebyggande marginaliserar dock den riktiga poängen med fritidsgårdarna. Fritidsgårdarnas pedagogik bygger på i första hand på det främjande - att fånga upp besökarnas intressen och talanger, och stärka och utveckla dessa. 

För fritidsgårdarna är alltså aktiviteterna inte målet, de är medlet. Det är genom aktiviteterna fritidsledarna bygger bärande relationer med besökarna och kan i många fall bli en stödjande vuxen på den ungas väg mot vuxenlivet. Därför är det viktigt att verksamheten har god tillgänglighet, både i tid och rum. Att minska öppettiderna, eller i värsta fall helt stänga och hänvisa till annan gård långt bort, försämrar eller raderar möjligheten till detta viktiga byggande av förtroende.

För Miljöpartiet är satsningar på barn och ungdomar av hög prioritet. Därför fanns i vårt budgetförslag för 2024 inga nedskärningar på skolan och fritidsverksamheten. Tyvärr gick den politiska majoriteten (M+L+KD med stöd av SD) på en annan linje, vilket vi ser resultatet av i dag. Fritidsgårdar ska inte avvecklas, de ska utvecklas.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa