Friskolors vara eller inte vara

Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) skriver ”Rätten till familjers valfrihet ställs alltid mot ett skambeläggande över vinster i välfärden”- . Jarl har rätt där. Socialdemokraterna ojar och jämrar sig väldigt mycket över vinster i privatdrivna samhällsföretag. Friskolor i första hand men även äldreboenden.

När undertecknad gick i skolan, decennieskiftet 1940 - 50-tal, var lärarna Folkpartister och slogs som Norrlandsmästare i mellanviktsboxning, skriver Robert Höglund i sin replik till Sophia Jarl.

När undertecknad gick i skolan, decennieskiftet 1940 - 50-tal, var lärarna Folkpartister och slogs som Norrlandsmästare i mellanviktsboxning, skriver Robert Höglund i sin replik till Sophia Jarl.

Foto: Olof Ohlsson

Debatt2021-03-08 20:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

” Familjer ska kunna välja skolan som passar dem ” NT25/2

Men, privata företag, oavsett bransch, har all rätt i världen att tjäna pengar och dela ut vinsten till ägarna, oavsett om vinstpengarna kommer från skatter eller andra källor. Socialdemokraterna måste bestämma sig för, hur de vill ha det med friskolorna. Skall vi ha dem kvar eller inte? 

Väljarna vill ha klara besked inför kommande val. Jag förväntar mig att Kikki Liljeblad ställer sig högst upp på barrikaden och förkunnar att Socialdemokraterna kommer att avskaffa hela friskolesystemet. Alternativet är att endast tillåta stiftelser och ideella föreningar att bedriva skolverksamhet och äldrevård. Dessa får nämligen inte göra några vinstutdelningar, eventuell vinst måste vara kvar inom stiftelsen/föreningen. Nu har jag aldrig hört att socialdemokraterna varit inne på den tanken, så den varianten är föga trolig. 

Sophia Jarl däremot vill ha friskolor. Det framgår klart i hennes text. –” jag vill slå vakt om rätten att välja skola och möjligheten att välja andra skolor än kommunala skolor. Det är viktigt att belysa det positiva i den kraft som valfrihet är”-.

I den kraft som valfrihet är?!  Hur kan det bli bättre skolor för alla barn om man får känna valfrihetens kraft? 

När undertecknad gick i skolan, decennieskiftet 1940 - 50-tal, var lärarna Folkpartister och slogs som Norrlandsmästare i mellanviktsboxning. För övrigt var de duktiga lärare som förutom själva skolämnena lärde oss att bli arbetssamma och plikttrogna medborgare. Vi sitter alla i samma båt och får lov att hjälpa till med att ro. Den gamla folkskolan hade således även en folkuppfostrande roll.  

Historieprofessorn Lars Trädgårdh har också sagt att folkskolan och den allmänna värnplikten var de minsta gemensamma nämnarna för sammanhållningen i landet. Med friskolesystemet slås sammanhållningen i landet sönder och splittras upp. Bäddar för klan-och parallellsamhällen.

Nej, Sophia Jarl, skolan blir bäst för alla barn, oavsett barnens och föräldrarnas  bakgrund samt för sammanhållningen i landet, om den skötes av samhället. Detta med ”att Du väljer själv” är bara ”hitte på” - argument för att kunna släppa in privata aktörer som vill komma åt våra skattepengar.