Från jord till bord - lokala livsmedel ska prioriteras

Det finns ett stort intresse och engagemang i frågorna kring livsmedel och en vilja att stärka förutsättningarna för lokalproduktion. Det tycker vi i Östgötasamverkan är bra, skriver regionråden Marie Morell (M), Per Larsson (KD) och Andreas Westöö (L).

I valet mellan en konventionellt odlad tomat från Östergötland och en ekologiskt odlad tomat från Marocko bör vi helt enkelt upphandla den lokalproducerade, skriver regionråden Marie Morell (M), Per Larsson (KD) och Andreas Westöö (L).

I valet mellan en konventionellt odlad tomat från Östergötland och en ekologiskt odlad tomat från Marocko bör vi helt enkelt upphandla den lokalproducerade, skriver regionråden Marie Morell (M), Per Larsson (KD) och Andreas Westöö (L).

Foto: Johannes Tångeberg

Debatt2024-04-07 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För oss som styr i Region Östergötland handlar det nu om att styra om våra upphandlingar så att den östgötska och svenska produktionen ökar, oavsett om det är konventionellt eller ekologiskt odlat. 

Östergötlands regionala livsmedelsstrategi antogs med bred förankring i länet år 2017. Den syftar till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland och i Sverige. Beslutet togs i regionfullmäktige (RS 2017-213), men samtidigt togs ett beslut om att öka andelen ekologiska livsmedel inom regionen till 50 procent (med bibehållen målsättning att minska andelen importerade livsmedel samt att kompensera produktionsenheterna för de ökade kostnader som ekologiska livsmedel medför).

Ekologiska livsmedel uppgick till 50 procent (enligt statistik från Universitetssjukhuset och Vrinnevisjukhuset år 2023), medan lokalproducerade livsmedel inte är i närheten av dessa andelstal. Det allmänna säkerhetsläget i Europa har också förändrats så att upphandlingar i högre grad behöver beakta vår försörjnings- och krisberedskap. Länsstyrelsen har nyligen tagit fram ”Från östgötsk jord till våra bord - Färdplan för Östergötlands regionala livsmedelsstrategi”. Färdplanen innefattar åtgärder för att nå de strategiska livsmedelsmålen och har arbetats fram i samarbete med bland annat Region Östergötland och Vreta Kluster.

Det har på senare tid höjts många olika röster för att prioriteringarna måste ändras till förmån för östgötsk och svensk produktion - och vi har tagit den bollen.

I valet mellan en konventionellt odlad tomat från Östergötland och en ekologiskt odlad tomat från Marocko bör vi helt enkelt upphandla den lokalproducerade. 

Det är lätt att skapa nya pålagor av mål och direktiv för att justera det som blivit lite fel, men vi gör tvärtom. Vi går tillbaka till roten, till beslutet om 50 procent ekologiskt från 2017, och tar nu bort prioriteringen av ekologiska livsmedel. Ärendet ska tas upp för beslut på kommande regionfullmäktige. Då kommer Livsmedelsstrategin och Färdplanens mål att fungera bättre i praktiken. Färdplanen som så träffande heter ”Från östgötsk jord till våra bord”.