Framtidens mineralpolitik kräver minskad konsumtion

Många blickar nostalgiskt tillbaka på Sveriges långa historia av att bryta nya metaller ur jordskorpan. De gör misstaget att tro att gårdagens lösningar är svaret på framtidens utmaningar.

Vi konsumerar som om vi hade fyra planeter istället för en, skriver miljöpartisterna Mia Sköld och Amanda Palmstierna.

Vi konsumerar som om vi hade fyra planeter istället för en, skriver miljöpartisterna Mia Sköld och Amanda Palmstierna.

Foto: 436

Debatt2021-04-27 15:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De missar den enkla matematiken att vi har en planet men konsumerar som om vi hade fyra. Med ett fokus på minskad konsumtion, återvinning och mineralbrytning med fullgott miljöskydd kan Sverige skapa framtidens mineralnäring.

I första hand behöver framtidens mineralpolitik genomsyras av minskad konsumtion. Redan idag erbjuder allt fler företag tjänster för att hyra, återbruka och reparera prylar istället för att sälja nytt. Den här cirkulära ekonomin måste öka snabbt. Miljöpartiet vill se utökade satsningar på innovationer och cirkulära affärsmodeller. 

I andra hand måste metallåtervinningen öka kraftigt. Metall kan användas om och om igen i all oändlighet utan att tappa i kvalitet. För detta behövs forskning och teknikutveckling, men också lagstiftning och incitament som investeringsbidrag som kan skynda på och främja processen.

I tredje hand är ny gruvverksamhet aktuell. Sverige importerar idag i princip alla innovationskritiska metaller. Miljöpartiet utesluter därför inte ny gruvverksamhet, men då måste det finnas ett fullgott miljöskydd, respekt för urfolket samerna och fokus på en långsiktigt hållbar markanvändning. Det är också centralt att gruvbolagen tar sitt ekonomiska ansvar, lämnar tillräckliga ekonomiska säkerheter och att efterbehandlingen bekostas av gruvbolagen.